Şifremi Unuttum

Dünya Aşı Haftası (24-30 Nisan 2017)

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Aşıların geliştirilmesi, insanoğlunun sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini sağlayan en önemli buluştur. Aşılar sadece aşılanan kişiyi değil, bulaşıcı hastalıkların topluma yayılmasını engellediği için, tüm toplumu korur. Nitekim aşılama, birey ve toplum sağlığı için yapılanlar arasında -içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi çok önemli buluşların önüne geçerek- birinci sırada yer almaktadır.

Ancak geliştirilen onlarca aşıya, elde edilen büyük başarılara rağmen aşıyla önlenebilir hastalıklar dünya genelinde hâlâ ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Elimizde etkili ve güvenilir aşıların olması hastalıklardan korunmak için yeterli değildir. Hastalıklardan korunmak için doğru ve etkili bağışıklama politikalarıyla aşılanma oranlarının istenilen düzeye çıkartılabilmesi gerekir. Şüphesiz ki bu politikaları geliştirmek ve uygulamak öncelikle sağlık otoritesinin görevidir. Ancak başarıda hekimlere ve halkımıza da önemli görevler düşmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak aşı haftası dolayısıyla tüm hekimlerimizi, çocuklara olduğu gibi erişkinlere de yapılması gerekli aşıları hastalarına önerme konusunda duyarlı olmaya, halkımızı da hekimler tarafından önerilen aşıları yaptırmaya davet ediyoruz.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
     
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
     
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Üye
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye