Şifremi Unuttum

Klimik 2017’de Ödül Kazanan Üyelerimizi Kutlarız

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ DÜZENLEME KURULU’NDAN DUYURU

22-26 Mart 2017 tarihlerinde Belek-Antalya’da gerçekleştirilen XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi‘nde ödüle layık görülen tüm üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

PROF. DR. ENVER TALİ ÇETİN GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

  1. Tuğba Sarı, Necla Tülek, Cemal Bulut, Behiç Oral, Günay Tuncer-Ertem. “Adverse events following rabies postexposure prophylaxis: A comparative study of two different schedules and two vaccines.”
  2. Barış Ata Borsa, Bilge G.Tuna, Frank J. Hernandez, Luiza I. Hernandez, Gülay Bayramoğlu, M. Yakup Arıca, V. Cengiz Özalp. “Staphylococcus aureus detection in blood samples by silica nanoparticle-oligonucleotides conjugates.”
  3. Sibel Yorulmaz Göktaş, Arzu Yılmaztepe Oral, Emel Yılmaz, Halis Akalın, Güven Özkaya, Selçuk Yılmazlar, Şeref Doğan, Hasan Kocaeli, Haluk Barbaros Oral. “Nozokomiyal menenjit düşünülen hastalarda BOS’da D-laktat, proinflamatuar sitokinlerin (TNF-alfa, IL-6, IL-8, IL-17) tanıdaki değeri.”


Ödülleri karşılayan İLKO İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

 

BECTON DICKINSON ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

  1. İlker Devrim, Yeliz Oruç, Bengü Demirağ, Ahu Kara, Mine Düzgöl, Selma Uslu, Nevbahar Yaşar, Sultan Aydın Köker, Ersin Töret, Nuri Bayram, Canan Vergin. “Pediatrik hematoloji/onkoloji hastalarında tamamen implante edilen santral kateter (port) ile ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının önlenmesinde ‘bundle’ (önlem paketi) uygulamalarının etkinliği”.
  2. Nurgül Tayran, Umut Durak, Sevgi Tiryaki, Nimet Ateş, Serpil Cengiz, Lütfiye Alisha, Kamer Kaşkaya, Pakize Aygün, lker İnanç Balkan, Gökhan Aygün, Neşe Saltoğlu, Halit Çam. “Bir üniversite hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde sıfır infeksiyon hedefimiz”.
  3. Şirin Menekşe, Nazlı Ataç. “Ventilatör ilişkili pnömonide ‘bundle’ etkisi.”


Ödülleri karşılayan Becton Dickinson İth. İhr. Ltd. Şti.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

 

POLİKLİMİK: UZMANLARIN IŞIĞINDA İNFEKSİYON OLGULARI YARIŞMASI

Diyabetik Ayak Olgu Sunumu: Asiye Yir, Pelin Adar

İntraabdominal Olgu Sunumu: Abdurrahman Kaya, Sibel Yıldız-Kaya

Yarışmaya koşulsuz katkı veren Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd. Şti.’ye teşekkürlerimizi sunarız.

 

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-004
Oküler Sifilis: Yeni Bir Salgın mı?

Seniha Başaran1, Elif Agüloğlu1, Merih Oray2, Serap Şimşek-Yavuz1, Atahan Çağatay1, Oral Öncül1, Halit Özsüt1, Haluk Eraksoy1, İlknur Tuğal Tutkun2

1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

S-005
İnfluenza A infeksiyonunda Ölümü Belirleyen Faktörler

Süda Tekin1, Şiran Keske2, Servet Alan3, Ayşe Batırel4, Zehra Çağla Karakoç5, Nuriye Taşdelen Fışgın6, Serap Şimşek Yavuz7, Burcu Bayrak8, Mehtap Aydın9, Mahir Kapmaz10, Fatma Yılmaz Karadağ11, Önder Ergönül12

1Koç Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
3Memorial Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
4SB Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
5Özel Liv Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
6SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
7İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
8SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
9Başkent Üniversitesi, İstanbul Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
10Özel Safa Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
11Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
12Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

S-009

İnfluenza A Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: M2e Peptidine Spesifik Igy Antikorlarının Kullanımı

Yasemin Budama-Kılınç1 , Rabia Çakır-Koç1 , Sevim Meşe2, Selim Badur2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul
2Istanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, İstanbul

S-012
Ventilatör İlişkili Pnömonilerin Önlenmesine Yönelik Nanoteknoloji Destekli Endotrakeal Tüp Yüzey Kaplamaları

Nazlı Ataç1 , Çağla Koşak2 , İskender Yılgör2 , Emel Yılgör2 , Birol Karakaya3 , Füsun Can1

1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
3BME Araştırma Geliştirme Danışmanlık, Kocaeli

 

 

Saygılarımızla.

Klimik 2017 Düzenleme Kurulu