Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

UVHS IX 12-14 Mayıs 2017’de Malatya’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Ülkemizde ve dünyada önemli insan sağlığı sorunlarından olan viral hepatitler, uzmanlık alanımızın önemli ilgi alanlarından birisidir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından periyodik ve geleneksel olarak ülkemizin değişik illerinde düzenlenen, Ulusal Viral Hepatit Simpozyumlarından dokuzuncusuna bu yıl Malatya ev sahipliği yapacaktır.

12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan IX. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (UVHS IX)’nun teması bu yıl; “Akut Hepatitten Transplantasyona olarak belirlenmiştir. Bilimsel Program, akut viral hepatitlerden başlayarak, epidemiyoloji, tanı ve tedavide özellikle son zamanlarda yaşanan değişimleri, ülkemizde giderek artan hasta sayısıyla günlük meslek pratiğimizde de karşılaştığımız karaciğer transplantasyonu alıcılarından dolayı, karaciğer transplantasyonunu da içerecek şekilde hazırlanmıştır. Simpozyumda poster tartışması da yer alacak olup; özellikle genç meslektaşlarımızın, bizlerle paylaşacakları posterleriyle, simpozyumun daha da zenginleşmesini ümit etmekteyiz.

Siz değerli meslektaşlarımızın katılım ve katkılarıyla başarıya ulaşacağına inandığımız IX. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu’nda beraber olmak umuduyla, sizleri Malatya’ya davet ediyoruz.

Simpozyumun ProgramıBaşvuru Koşulları ve Başvuru Formuna ilgili linklere tıklanarak ulaşılabilir.

Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Üner KAYABAŞ

UVHS IX Düzenleme Kurulu Başkanı