Şifremi Unuttum

Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu İstanbul’da Yapıldı

Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu İstanbul'da Yapıldı

Değerli meslektaşlarım,

KLİMİK Derneği’nin Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Antibiyotik Politikaları Çalışma Grubu (ESGAP) ile birlikte düzenlemiş olduğu “Antimikrobiyal Yönetim” simpozyumu 260 meslektaşımızın kayıtlı katılımıyla, bilimsel ve coşkulu bir havada gerçekleşti.

Simpozyumun başarıyla gerçekleşmesini sağlayan, simpozyum başkanı Prof. Dr. Necla Tülek, sekreterleri Doç. Dr. Nuriye Taşdelen-Fışgın ve Prof. Dr. Özlem Azap’a, tüm değerli konuşmacılarımıza, her oturumda heyecanla aktif katılım sağlayan tüm katılımcılarımıza huzurlarınızda teşekkür ederiz.

Saygılarımla.
KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu adına
Önder Ergönül

Program ve Sunumlar için [Tıklayınız]

Fotoğraflar için [Tıklayınız]