Şifremi Unuttum

Bugün 6 Temmuz 2016: Dünya Zoonoz Günü

Bugün 6 Temmuz 2016 Dünya Zoonoz Günü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Bugün 6 Temmuz 2016Dünya Zoonoz Günü. Kuduz, bilinen en eski zoonozlardan birisidir. 6 Temmuz 1885 kuduz aşısının, ilk kez bir insana uygulandığı tarihtir. Böylece 131 yıl önce bir kuduz köpeğin ısırdığı 9 yaşındaki bir çocuk olan Joseph Meister (1876-1940) da Louis Pasteur (1822-1895)’ün uyguladığı kuduz aşısı sayesinde canı kurtarılan ilk insan olarak tarihe geçmiştir.

İnfeksiyon hastalıklarımızı paylaştığımız pek çok evcil ya da yabanıl hayvan var. İnsanlık tarihi kadar eski zoonotik infeksiyonlara ek olarak, günümüzde yeni ortaya çıkan zoonotik infeksiyonlarla da mücadele içindeyiz:  Kırım-Kongo kanamalı ateşi, kuş gribi, domuz gribi, tularemi, hantavirus infeksiyonu, Batı Nil ateşi ve tatarcık ateşi 10 yılı aşkın bir süreden beri ülkemizde ilk kez saptanan ya da önemi artan infeksiyonlar…

Ülkemizde ve dünyada saptanan bu etkenler Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin web sayfasında anında  paylaşılıyor.

Etkenler çok ama çözüm yolu bir. Çözüm, başta hekimler ve veterinerler olmak üzere ilgili tüm branşların birlikte mücadele etmelerinden geçiyor. Değişerek gelişen, evrimini sürdüren mikroorganizmalara karşı, daha gelişkin mücadele yöntemleri geliştirmek zorundayız. Bilinen mücadele yöntemlerimizin yeterli olduğunu söyleyemeyiz.

Zoonotik infeksiyonların ortasında bu yıl da, Dünya Zoonoz Günü’nü, sağlıklı bir dünya için ve birlikte mücadele adına anmak isteriz.

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Alpay AZAP
Üye
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Üye
     
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Başkan
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Sayman
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
     
Prof. Dr. Onur URAL
Üye
Prof. Dr. Orhan YILDIZ
Üye
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye