Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Sağlık Çalışanlarındaki Anti-HBs Pozitifliği Diğer Hastane Çalışanlarına Göre Anlamlı Ölçüde Yüksek

 Sağlık Çalışanlarındaki Anti-HBs Pozitifliği Diğer Hastane Çalışanlarına Göre Anlamlı Ölçüde Yüksek

Sağlık Çalışanlarındaki Anti-HBs Pozitifliği Diğer Hastane Çalışanlarına Göre Anlamlı Ölçüde Yüksek


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 21-4.

Sağlık kurumlarında çalışanlar, her gün kan ve diğer vücut sıvılarına maruz kalarak HBV, HCV ve HIV gibi etkenlere bağlı infeksiyon riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Klimik Dergisi’nin son sayısında yayımlanan Orhon’un araştırmasında Soma Devlet Hastanesi’nde çalışan 574 personele ait HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflik oranları veriliyor.   Personelin %81.5’inde anti-HBs pozitifliği, %1.2’sinde HBsAg pozitifliği saptanmış. Çalışan gruplarına göre yapılan analizlerde sağlık ekibi grubundaki (%96.0) anti-HBs pozitifliği, diğer çalışanlar grubuna (%67) göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek bulunmuş. Sağlık ekibi çalışanlarının %0.7’sinde HBsAg pozitifliği saptanırken, diğer çalışanların %1.8’inde HBsAg pozitifliği saptanmış. Tüm çalışanların %17.3’ünde hem HBsAg hem de anti-HBs negatif olarak bulunmuş. Çalışmada aşılama ve diğer standard infeksiyon kontrol önlemlerine uyulmasının önemine de işaret ediliyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Soma Devlet Hastanesi Çalışanlarında HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliği”

DOI: 10.5152/kd.2016.05