Şifremi Unuttum

Sağlık Çalışanları Bulaşıcı Hastalıklar Açısından Risk Altında

 Sağlık Çalışanları Bulaşıcı Hastalıklar Açısından Risk Altında

Sağlık Çalışanları Bulaşıcı Hastalıklar Açısından Risk Altında


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 10-4.

Özgüler ve arkadaşlarının Klimik Dergisi’nin son sayısında yayımlanan çalışması, sağlık çalışanlarının hepatit A, hepatit B, kızamık ve kızamıkçık seroprevalansı açısından bir profilini ortaya koyuyor. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan çalışmada, taramayla değerlendirilen sağlık çalışanlarının %56.5’inde anti-HBs pozitifliği, toplam %3.1 sağlık çalışanında ise kronik hepatit B saptanmış. Ayrıca anti-HBs pozitifliği ve öğrenim durumu arasında bir bağıntı olduğu bulunmuş. Anti-HAV seropozitifliği %92.4, anti-kızamık seropozitifliği %99.1, anti-kızamıkçık seropozitifliği %97.7 olarak saptanırken; çalışanlar, tetanos aşısı yönünden değerlendirildiğinde %20.1’inin son on yıl içinde tetanos aşısı yaptırdığı, %29.2’sinin ise yaptırmadığı belirlenmiş. Çalışmayla sağlık çalışanlarında aşıyla önlenebilen hastalıkların taranmasının ve gerekli olan kişilerin bağışıklama programına alınmasının önemine dikkat çekiliyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Kızamık ve Kızamıkçık Seroprevalansı

DOI: 10.5152/kd.2016.03