Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Pediyatrik Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Gram-Negatif Bakteriler Ağır Basıyor

 Pediyatrik Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Gram-Negatif Bakteriler Ağır Basıyor

Pediyatrik Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Gram-Negatif Bakteriler Ağır Basıyor


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 29-35.

Gündoğdu ve arkadaşlarının on altı yaş ve altındaki hastaların kan/kateter kültüründen izole edilen etken mikroorganizmalar ve duyarlılıklarını analiz ettikleri çalışması, Klimik Dergisi’nde yayımlandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Pediyatri Klinikleri’nde yatan hastalara ait 5486 kan kültüründe toplam %13.9 oranında üreme saptanırken etkenlerin %62’si Gram-negatif olarak tanımlanmış. Çalışmada en sık izole edilen etkenler sırasıyla Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecium ve E. faecalis. Çalışmanın bulguları, Gram-negatif bakterilerin %78’inin, Gram-pozitiflerin %43’ünün çoklu antibiyotik direnci gösterdiğini ortaya koyuyor. Çalışmaya alınan pediyatrik hastalarda, dünyadaki eğilimden farklı olarak, Gram-negatif patojenlerin, Gram-pozitiflere göre %70’e %30 gibi iki kattan daha fazla oranda infeksiyona neden olduğunun saptanması dikkati çekiyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

Pediyatrik Hastalarda Nozokomiyal Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarının Epidemiyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

DOI: 10.5152/kd.2016.07