Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Uzun Süren Ateş ve Lenfomonositoz, Sitomegalovirus İnfeksiyonuna İşaret Edebilir

 Uzun Süren Ateş ve Lenfomonositoz, Sitomegalovirus İnfeksiyonuna İşaret Edebilir

Uzun Süren Ateş ve Lenfomonositoz, Sitomegalovirus İnfeksiyonuna İşaret Edebilir


Klimik Dergisi 2016; 29(1): 39-42.

Karakoç ve arkadaşları Klimik Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında sağlıklı erişkinlerde çoğunlukla belirtisiz olarak seyreden sitomegalovirus (CMV) hastalığı nedeniyle başvuran dört genç erişkin olgu sunuyorlar. Sunumda, genellikle immünosüprese bireylerde hastalığa yol açan CMV’nin, başka bir hastalığı olmayan ve başvuru sırasında ateş, hafif derecede karaciğer enzim yüksekliği ve lenfomonositozu olan hastalarda da akla gelmesi gerektiğine işaret ediliyor. Yazarlar, ağır seyirli olmayan olgularda semptomatik tedavinin yeterli olacağını anımsatıyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

Sağlıklı Erişkinde Akut Sitomegalovirus Hastalığı: Dört Olgu Sunumu

DOI: 10.5152/kd.2016.09