Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Dünya Aşı Haftası (24-30 Nisan 2016)

Dünya Aşı Haftası (24-30 Nisan 2016) 1

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Aşılar, 20. yüzyılda halk sağlığı için yapılanlar arasında -içme suyunun klorlanması, tütünün zararlarının ortaya konması gibi çok önemli buluşların önüne geçerek- birinci sırada yer almaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında insan sağlığını tehdit eden çok sayıda hastalık aşılar sayesinde artık neredeyse kaybolma (eliminasyon) noktasına gelmiştir (Tablo 1).

Geliştirilen onlarca aşıya, elde edilen büyük başarılara rağmen geldiğimiz noktada aşıyla önlenebilir hastalıklar hala dünya genelinde ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Bu durum, “hastalıktan korunmak için aşı değil aşılanmanın gerektiği” gerçeğiyle açıklanabilir. Elimizde etkili aşıların olması hastalıklardan korunmak için yeterli değildir. Bundan önemlisi doğru ve etkili bağışıklama politikalarıyla aşılanma oranlarının istenilen düzeye çıkartılabilmesidir. Şüphesiz ki bu politikaları geliştirmek ve uygulamak öncelikle sağlık otoritesinin görevidir. Ancak başarıda hekimlere ve halkımıza da önemli görevler düşmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak aşı haftası dolayısıyla tüm hekimlerimizi, çocuklara olduğu gibi erişkinlere de yapılması gerekli aşıları önerme konusunda duyarlı olmaya, halkımızı da hekimler tarafından önerilen aşıları yaptırmaya davet ediyoruz.

Tablo 1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Aşıyla Önlenebilir Hastalıkların
Aşı Öncesi Döneme Kıyasla Günümüzdeki Sıklığı*

Hastalık Aşı Öncesi Dönemde Yıllık Ortalama Morbidite Günümüzde Verilere/Öngörülere Göre Yıllık Olgu Sayısı Azalma

(%)

Difteri 21 053 0 100
H. influenzae (<5 yaş, invazif inf.) 20 000 243 99
Hepatit A 117 333 11.049 91
Hepatit B (akut) 66 232 11.269 83
Kızamık 530 217 61 99
Kabakulak 162 344 982 99
Boğmaca 200 752 13.506 93
S. pneumoniae (<5 yaş, invazif inf.) 16 069 4.167 74
Polio 16 316 0 100
Rubella 47 745 4 99
Konjenital rubella 152 1 99
Çiçek hastalığı 29 005 0 100
Tetanos 580 14 98
Suçiçeği 4 085 120 449.363 89

*JAMA. 2007; 298(18): 2155-63, MMWR. 1999; 48(12): 245-48, MMWR. 2010; 58(51): 1446-72.