Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Veremde Ürküten Rakam

Veremde ürküten rakam


FETHİ BARUT  | ANKARA – 05.01.2016

Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmayı paylaşarak, 2014 yılında tüm dünyada 9,6 milyon yeni tüberküloz (verem) hastasının ortaya çıktığı, bunların 1 milyonunun çocuk olduğunu bildirdi. 2014 yılında 140 bini çocuk olmak üzere dünyada 1,5 milyon insanın tüberküloz (Verem) nedeni ile öldüğü bildirdi.

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüberküloz hastalarının dünya genelinde dağılımına bakıldığında az gelişmiş fakir ülkelerde ve HIV infeksiyonunun yaygın olduğu bölgelerde daha sık olduğu, 2014 yılında, 140 bini çocuk olmak üzere dünyada 1,5 milyon insanın tüberküloz nedeni ile öldüğü saptandığı aktarıldı.

VEREM, DÜNYADA EN ÇOK İNSAN ÖLDÜREN İLK 10 HASTALIK ARASINDA YER ALIYOR

Doğru ilaçlar ve düzenli tedaviyle tamamen iyileştirilebilen bir hastalığın dünya genelinde en çok öldüren ilk 10 hastalık arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, sorunun tüberküloz tanı ve tedavisinde olmadığını, etkin tanı ve tedaviyi başarabilecek organizasyonun sağlanamamasından kaynaklandığı ifade edildi. Sağlık politikalarında tüberküloza yeterli önemin verilmeyişi, yoksulluk, göçler, dirençli tüberküloz, HIV salgını tüberküloz kontrolünü zorlaştıran en önemli faktörler olduğu kaydedildi.

ÜLKEMİZDE EN YÜKSEK VEREM HASTA SAYISI İSTANBUL’DA BULUNUYOR

Türkiye’deki durum ile ilgili olarak ta bilgiler de verilerek, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre 2014 yılında yeni tanı konulan hasta sayısı 13 bin 378 olduğu ve olgu hızının yüz bin nüfusta 18 olduğu belirtildi.

Bundan on yıl önce olan 2005 yılındaki olgu hızının yüz bin nüfusta 26 olduğunu ve bu rakamların ülkemizde hasta sayısının giderek azaldığını gösterdiği ifade edildi. Olgu saptama ve tedavi başarı oranı ülkemizde yüzde 90’nın üzerinde olduğu, 2013 yılında 228 çok İlaca dirençli tüberküloz hastası ve 32 HIV(+) tüberküloz hastası bildirildiği ifade edildi.

Türkiye’de en yüksek hasta sayısı İstanbul’da olduğu, 2013 yılında tanı konulan 13 bin 409 hastanın 4 bin124’ü İstanbul’da yaşamakta olduğu kaydedildi.