Şifremi Unuttum

Karaciğer Apsesi Körlükle Sonuçlandı!

Karaciğer Apsesi Körlükle Sonuçlandı!

Klimik Dergisi 2015; 28(3): 129-31.

Klebsiella pneumoniae’ye bağlı invazif karaciğer apsesi sendromu ilk kez Tayvan’dan bildirilmiş ve son yıllarda dünyanın her yerinden benzer olgular tanımlanmıştır. Hamidi ve arkadaşları Klimik Dergisi’nin Aralık 2015 sayısında K. pneumoniae’nin etken olduğu primer karaciğer apsesi olan ve metastatik infeksiyon olarak endoftalminin eşlik ettiği körlükle sonuçlanan bir olgu sunuyor.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Klebsiella pneumoniae’ye Bağlı İnvazif Karaciğer Apsesi Sendromu ve Görme Kaybına Neden Olan Metastatik İnfeksiyon: Bir Olgu Bildirisi”

DOI: 10.5152/kd.2015.27