Şifremi Unuttum

Difteroid Görünümlü Streptokok!

Difteroid Görünümlü Streptokok!


Klimik Dergisi 2015; 28(3): 122-5.

Klimik Dergisi‘nin Aralık 2015 sayısında tanısı 16 ay sonra konulabilmiş Streptococcus mutans‘a bağlı bir endokardit olgusu  yayımlandı. Tanıyı koyan Şimşek-Yavuz ve arkadaşları, gecikme nedenlerini ayrıntılı olarak irdelemişler. Bunlar arasında, hastanın ateşten değil, daha çok el ve ayaklardaki ağrılı döküntülerden yakınması; saptanan pANCA, RF ve anti-Borrelia IgM gibi bazı antikorların başka tanıları düşündürmesi; aralıklı olarak bazı antibiyotiklerin verilmesi;  kan kültürlerinin geç alınması ve yinelenen ekokardiyografik incelemelerde vejetasyon görülememesi dikkati çekiyor. Üreyen suşun Gram boyamasındaki atipik görünümü olguyu daha gizemli bir hale getirmiş.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Kan Kültüründeki Difteroidler Streptococcus mutans Olabilir: 16 Ayda Tanınan Bir İnfektif Endokardit Olgusu”

DOI: 10.5152/kd.2015.25