Şifremi Unuttum

Hematolojik Kanserli Nötropenik Hastalarda Kandidemi Daha Çok Candida albicans Dışı Türlere Bağlı Oluyor

Hematolojik Kanserli Nötropenik Hastalarda Kandidemi Daha Çok Candida albicans Dışı Türlere Bağlı Oluyor


Klimik Dergisi
 2015; 28(3): 117-21.

Ankara Üniversitesi’nden Yılmaz ve arkadaşlarının kandidemi saptanan 57 hematolojik kanser hastasında yaptığı çalışmanın bulguları, nötropenik hastalardaki kandideminin  yaklaşık %80 oranında Candida albicans dışı türlere bağlı olduğunu gösterdi. Yazarlar, böyle hastalarda ampirik antifungal seçerken, bu dağılımı dikkate almak gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca daha çok yüzeysel infeksiyonlara neden olan C. kefyr‘in bu çalışmada nispeten yüksek sıklıkta etken olması dikkati çekiyor.  Çalışma Klimik Dergisi‘nin Aralık 2015 sayısında yayımlandı.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Kandidemi Saptanan Hematolojik Kanserli Hastalarda Etken Dağılımı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi”

DOI: 10.5152/kd.2015.24