Şifremi Unuttum

Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı Üzerine Diyabetin Bir Etkisi Yok

Burunda Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı Üzerine Diyabetin Bir Etkisi Yok 

Klimik Dergisi 2015; 28(3): 112-6.

Kurultak ve arkadaşları hastaların diyabetik ayak yarasının ve/veya diyabetinin olmasının, Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı için bir  risk faktörü olup olmadığını araştırmışlar. Çalışmada normal popülasyonla karşılaştırıldığında, diyabetik olmanın veya diyabetik ayak yarasına sahip olmanın,  S. aureus burun taşıyıcılığı riskini değiştirmediği saptanmış. Yaş, cinsiyet, insülin ya da oral antidiyabetik kullanımı, diyabet süresi, HbA1c düzeyi gibi parametrelerin S. aureus burun taşıyıcılığı üzerine etkisi bulunmamış. Çalışmanın sonuçları, antibiyotik kullanımı, önceki hospitalizasyon ve yaraların Wagner dereceleri gibi faktörlerin de nazal kolonizasyona etkisinin olmadığına işaret ediyor. Çalışma Klimik Dergisi‘nin Aralık 2015 sayısında yayımlandı.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Sıklığı ve Taşıyıcılıkla İlişkili Risk Faktörleri”

DOI: 10.5152/kd.2015.23