Şifremi Unuttum

Bakteriyemisi Olan Hastalarda Total Parenteral Besleme Uygulanmışsa Etken Çoğul Dirençli Acinetobacter Türleri Olabilir

Bakteriyemisi Olan Hastalarda Total Parenteral Besleme Uygulanmışsa Etken Çoğul Dirençli Acinetobacter  Türleri Olabilir 


Klimik Dergisi
2015; 28(3): 103-7.

Uçar ve arkadaşlarının  Pamukkale Üniversitesi’nde yaptıkları ileriye dönük olgu-kontrol çalışmasının sonuçlarına göre bakteriyemik hastalara daha önce total parenteral besleme (TPN) uygulanmış olması etkenin Acinetobacter  türleri olduğunun tahmin edilmesine yarayabilir.   Çalışmanın sonuçları, teikoplanin ve β-laktam/β-laktamaz inhibitörü gibi antibiyotiklerin kullanımıyla Acinetobacter bakteriyemisi arasındaki bir ilişkiye de işaret ediyor. Acinetobacter türleri, birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirmiş ve tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğu bakterilerdir ve aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerde en korkulu infeksiyon etkenlerindendir.  Çalışma Klimik Dergisi’nin Aralık 2015 sayısında yayımlandı.

Makale İçin [Tıklayınız]

“Acinetobacter Türlerine Bağlı Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarında Risk Faktörleri: İleriye Dönük Bir Olgu-Kontrol Çalışması”

DOI: 10.5152/kd.2015.21