Şifremi Unuttum

“III. HIV/AIDS Kursu: İlk Adımda Hasta Yönetimi” 26 Aralık 2015’te İstanbul’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Klimik Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG) HIV/AIDS konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 27 Kasım 2012 tarihinde Klimik Derneği‘nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kuruldu.

HIVÇG, yapacağı ilk etkinliklerin temel eğitim kursları olmasına karar vermişti. Bu kapsamda hazırlanan İlk Adımda Hasta Yönetimi  konulu I. HIV/AIDS Kursu 1 Mart 2014’te İstanbul’da yapıldı ve 83 katılımcıya ulaşan yoğun bir ilgiyle karşılaştı; hem katılımcılar hem de eğiticiler açısından yararlı ve başarılı bulundu. Tekrar yapılması yönünde talepler geldi. Bu geri bildirimlerin yanı sıra öneri ve eleştiriler de dikkate alınarak HIVÇG Yürütme Kurulunca düzenlenmesine karar verilen II. HIV/AIDS Kursu 20 Aralık 2014’te İstanbul’da yapıldı.

Bu formatın devamı olarak III. HIV/AIDS Kursu‘nun 26 Aralık 2015 Cumartesi günü Prof. Dr. Volkan Korten başkanlığında İstanbul’da yapılması planlanmıştır.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve HIV/AIDS hastası izleyen uzmanların katılımını beklediğimiz bu kursta konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından gerçek olgularla desteklenmiş bir eğitim verilecektir. Hastalarımıza verdiğimiz hizmetin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek ortak amacımızdır.

Bir araya geleceğimiz III. HIV/AIDS Kursu‘na konuyla ilgilenen üyelerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kursun Programı ve Başvuru Koşulları sitemizde yer almaktadır.

Kursun Başvuru Formu için [Tıklayınız].

Sevgi ve saygılarımızla. 

Uzm. Dr. Taner YILDIRMAK
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı