Şifremi Unuttum

Çalışma Hakkını Kısıtlayan İki Düzenleme Daha Hukuka Aykırı Bulundu


Çalışma Hakkını Kısıtlayan İki Düzenleme Daha Hukuka Aykırı Bulundu


07 EKİM 2015

Çalışma hakkını kısıtlayan iki düzenleme daha hukuka aykırı bulundu:

1) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yönetmelik hükümlerini hukuka aykırı bulunmuş ve yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

DİDDK bu kararı, 21 Mart 2014 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerine karşı açılan davada itiraz üzerine vermiştir.

Hatırlanacağı üzere 21 Mart 2014 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada pek çok hüküm yönünden yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, 12.12.2014 tarihli açıklamamızda kararla ilgili bilgi paylaşılmış, reddedilen maddeler yönünden DİDDK’na itiraz edileceği ifade edilmiştir (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5008.html)

2) İkinci karar ise 14.02.2012 tarihinde yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptal için açılan davada verilmiştir.

Danıştay 15.Dairesi “Yan dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde başlatılabilir.” şeklindeki cümleyi hukuka aykırı bulmuştur.

Daire iptal kararında, yasayla tanınmış olan uzmanlık dalında çalışma özgürlüğünün ortadan kaldırılamayacağı sonucuna varmış, yan dal uzmanı hekimlerin yan dal kadrosu aranmaksızın ana dal kadrolarında çalışabileceğini belirtmiştir.

 

14.02.2012 tarihli düzenlemenin kararı için tıklayınız.

21.03.2014 tarihli düzenlemenin kararı için tıklayınız.