Şifremi Unuttum

WHO’dan Yeni Kılavuz: Antiretroviral Tedaviye Başlama Zamanı ve Temas Öncesi HIV Profilaksisi

Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV

Kılavuzun erken baskısı 2015 yılı revizyon sürecinde geliştirilen iki temel tavsiye sunmaktadır. Birinci tavsiye, antiretroviral tedavi (ART)’nin CD4 hücre sayısından bağımsız olarak HIV ile yaşayan herkeste başlanmasıdır. İkinci tavsiye, kombine korunma yaklaşımlarının bir parçası olarak, önemli ölçüde HIV infeksiyonu riski taşıyan kişilere temas öncesi günlük oral profilaksi (PrEP) verilmesidir. Tavsiyelerden birincisi 2013’ten bu yana yayımlanmış olan ve ART’nin erken aşamada kullanımının gecikmiş tedaviye göre HIV’li kişilerde daha iyi klinik sonuçlar verdiğini ortaya koyan klinik araştırmalardan ve gözlemsel çalışmalardan elde edilen kanıtları temel almaktadır. Tavsiyelerden ikincisi, farklı ortam ve popülasyonlardan kişilerin, HIV ile infekte olmalarını engellemek için PrEP olarak tenofovir ARV tedavisinin etkinliğini kanıtlayan klinik araştırma sonuçlarını temel almaktadır.

Bu kılavuzdaki tavsiyeler, ARV tedavilerin HIV infeksiyonunu tedavi etmek ve önlemek için kullanımı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2016’da yayımlanacak olan revize konsolide kılavuzların bir bölümünü oluşturmaktadır. Kapsamlı klinik tavsiyeler ve uygulamayı destekleyici operasyon ve hizmet kılavuzunun revize metni, kılavuzların tam güncel metnini oluşturacaktır.

Authors:

WHO

Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis of  HIV infection

Publication details

Number of pages: 78
Publication date: September 2015
Languages: English
ISBN: 978 92 4 150956 5

Downloads

 

Overview

This early-release guideline makes available two key recommendations that were developed during the revision process in 2015. First, antiretroviral therapy (ART) should be initiated in everyone living with HIV at any CD4 cell count. Second, the use of daily oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) is recommended as a prevention choice for people at substantial risk of HIV infection as part of combination prevention approaches. The first of these recommendations is based on evidence from clinical trials and observational studies released since 2013 showing that earlier use of ART results in better clinical outcomes for people living with HIV compared with delayed treatment. The second recommendation is based on clinical trial results confirming the efficacy of the ARV drug tenofovir for use as PrEP to prevent people from acquiring HIV in a wide variety of settings and populations.

The recommendations in this guideline will form part of the revised consolidated guidelines on the use of ARV drugs for treating and preventing HIV infection to be published by WHO in 2016. The full update of the guidelines will consist of comprehensive clinical recommendations together with revised operational and service delivery guidance to support implementation.

Related links