Şifremi Unuttum

İzmir’de Göçmen Sorunu Sağlık Sorununa Dönüştü

İzmir’de göçmen sorunu sağlık sorununa dönüştü


21 Eylül 2015 Pazartesi

“Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden milyonlarca insan ülkelerinde yaşanan iç savaşlardan, kırımlardan ve sefalet ortamından kaçarak Avrupa ülkelerine doğru büyük bir yürüyüş başlatmışlardır. Ne yazık ki binlerce insan bu yolda hastalanmış, sakatlanmış ya da yaşamını yitirmiştir.”

Uz. Dr. Mete Güzelant / İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri

Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden milyonlarca insan ülkelerinde yaşanan iç savaşlardan, kırımlardan ve sefalet ortamından kaçarak Avrupa ülkelerine doğru büyük bir yürüyüş başlatmışlardır. Ne yazık ki binlerce insan bu yolda hastalanmış, sakatlanmış ya da yaşamını yitirmiştir.

Komşu ülkelerden gelen göç dalgasının ilk uğrak yeri doğal olarak ülkemizdir. 2 milyon dolaylarında sığınmacının ülkemizde bulunduğu söylenilmektedir. Bu insanlar barınma, beslenme, temizlik gibi sorunların yanında çok ciddi sağlık sorunları ile de karşı karşıyadır.

Sığınmacıların birçoğu değişik toplanma bölgelerinde yaşarken, çok önemli bir kısmı da büyük şehirlerimize yerleşmişlerdir. İzmir de bunlardan biridir.
Sığınmacıların sayısının ne olduğu, nerelere yerleştikleri ve sağlıkla ilgili geçmişleri vb. tam olarak bilinmemektedir.

Başta çocuklar ve gebeler olmak üzere her türlü sağlık sorunu ile sağlıkçılar karşı karşıya kalmakta ve büyük sıkıntılar çekmektedirler. Sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde önemli sorunlar vardır.

Aile hekimlerimizin bölgelerindeki göçmen nüfusu saptamada ve gereken koruyucu ve diğer sağlık hizmetlerini vermede yaşadığı sorunlar ciddi boyutlardadır. Durum özellikle ülkemizde yok edilen bazı bulaşıcı hastalıklar yönünden büyük önem arz etmektedir.

GERİ DÖNÜŞÜM MERKEZLERİ SAĞLIĞA AYKIRI

Bugün dikkati çekmek istediğimiz konu Göçmen İdaresine bağlı Göçmen Geri Gönderme Merkezi ile Bornova TSM’ye bağlı Altındağ’daki sağlık birimidir.
Bu birimlerde çalışan meslektaşlarımız büyük bir özveri ile sağlık hizmeti vermeye çalışmakta ancak çalışma ortamlarının olağanüstü kötü olması dolayısıyla büyük sıkıntılar çekmektedirler. Işıkkent’te bulunan Geri Gönderme Merkezi’ndeki sağlık hizmeti 1,80×6 metrelik ve sonunda bir tuvalet bulunan ve depo niyetiyle kullanılan bir koridorda verilmektedir…

ÇOCUKLAR KAÇAK VE UCUZA ÇALIŞTIRILIYOR

Önceden gerektiği zaman ve kısıtlı saatlerde verilebilen bu hizmet geçenlerde tam güne dönüştürül-müştür. Ancak öğrendiğimize göre, yapılan uyarılar sonucunda İl Halk Sağlığı Müdürü “böyle bir ortamda sağlık hizmeti verilemeyeceği” gibi çok haklı bir gerekçe ile ilgililerce ortam düzeltilinceye kadar tam gün çalışmaya son vermiştir.

Bu tutum önemlidir. Ancak sorun acilen çözülmezse, kısa süreliğine gidilse bile aynı kötü ortamda çalışmaya devam edilmek durumunda kalınacaktır.
Bilindiği gibi Işıkkent’te aynı zamanda ayakkabıcılar sitesi de bulunmaktadır. Gelen bilgilere göre buradaki bazı işyerlerinde çocuklar da dahil olmak üzere sığınmacılar kaçak ve ucuza ve hiçbir koruma önlemi olmaksızın çalıştırılmaktadırlar. Buralarda kullanılan kalitesiz sentetik yapıştırıcılar değişik nörolojik hastalıklara yol açmaktadır. Bu konuyu İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine resmi kanallardan iletip araştırma ve denetleme yapılmasını talep ettik. Sonuçları konusunda tarafımıza halen bir bilgi iletilmediğini de paylaşmak istiyoruz.

İNSAN ONURUNA YAKIŞIR SAĞLIK HİZMETİ

Diğer konu ise Altındağ’da sığınmacılara hizmet verilen sağlık birimidir. Bu birime çoğunluğu çocuk ve gebeler olmak üzere, aşılamanın yapıldığı günlerde yaklaşık olarak 150, diğer günlerde ise 100 dolayında hasta başvurmaktadır.

Belediye seçimleri öncesinde kanımızca seçim kondu olarak açılan bu sağlık merkezi 44 m²’lik çok eski, tek katlı bir yapıdır. Bekleme alanı olmadığından kayıt odası bekleme odasına çevrilmiştir. Muayene odası çok küçük olup her türlü işlem burada yapılmaya çalışılmaktadır. İçinde birçok şeyin bulunduğu ve depo olarak kullanılan alan ise aşı ve emzirme alanıdır aynı zamanda… Bu son derecede elverişsiz bina,üzerindeki tabelalara bakılırsa 3 değişik amaca hizmet etmektedir: İHS Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Merkezi, Bornova TSM Ek Hizmet Binası ve Bornova TSM Suriyeli Polikliniği.

Başta Sayın Vali olmak üzere tüm ilgilileri konuya sahip çıkmaya, çözüm bulmaya ve zaten büyük sıkıntı ve acılar içinde olan bu insanlara insan onuruna yakışır bir sağlık ortamı oluşturmak üzere çaba göstermeye davet ediyorum.