Şifremi Unuttum

Bugün 1 Aralık 2014: Dünya AIDS Günü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ HIV/AIDS ÇALIŞMA GRUBUNDAN DUYURU

Günümüzde dünyada yaklaşık 35 milyon kişi HIV/AIDS ile yaşamaktadır. İlk kez tanımlandığı 1981 yılından bu yana toplam 78 milyon kişi HIV ile infekte olmuş, yaklaşık 39 milyon kişi AIDS ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybetmiştir. 2013 yılında 240 000’i çocuk olmak üzere, 2.1 milyon yeni olgu ortaya çıkmış; aynı yıl toplam 1.5 milyon kişi bu hastalık nedeniyle  ölmüştür.

Ülkemizde  hastalığın görülme sıklığı düşük (<%1) olmasına rağmen, yeni olgu sayısı her yıl artmaktadır. 1985’ten Aralık 2013’e kadar Sağlık Bakanlığı’na toplam 7606 HIV/AIDS olgusu bildirilmiştir. 2013 yılı 1391 olgu ile en çok yeni olgu saptanan yıl olmuştur.  Etkilenen bireylerin  %82’si erkektir ve  infeksiyon en sık 30-39 yaş aralığında belirlenmiştir. 2014 yılının ilk 6 ayında, 632 yeni olgu belirlenmiş olup bu, bir önceki yılın aynı dönem sayılarından daha fazladır.

HIV/AIDS,  tanı ve tedavideki ilerlemeler sonucunda artık ölümcül değil, kronik bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi ile hastaların beklenen yaşam sürelerini uzatmak, yaşam kalitelerini artırmak mümkündür. İnfeksiyonun kişiden kişiye bulaşması, başlıca korunmasız cinsel temas ve damar içi madde kullanımı sırasında ortak enjektör kullanımıyla olmaktadır. Tek eşlilik, kondom kullanımı gibi uygun yöntemlerle bulaşmanın önlenmesi ve hastalıktan korunulması mümkündür.

Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez , 1988 yılında 1 Aralık,  Dünya AIDS Günü olarak ilan edilmiştir. Bu günün amacı çeşitli etkinliklerle HIV infeksiyonunun yayılmasına  ve AIDS hastalığının artışına karşı farkındalığı artırmaktır. Her yıl bir slogan belirlenmekte ve hükümetler, sivil toplum örgütleri  ve basın aracığıyla konuya dikat çekilmeye çalışılmaktadır.  Bu yılın teması Close the Gap , Açığı Kapat  olarak belirlenmiştir. Bu sloganla sıfır infeksiyon hedefine ulaşılabilmesi  için,  HIV infeksiyonunun ve AIDS hastalığına bağlı ölümlerin önlenmesi, eğitim ve  kaynak sağlanması, tanı ve tedaviye erişim konularındaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği anlatılmak istenmektedir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve  İnfeksiyon Hastalıkları  Derneği olarak bu konudaki öncelikli  hedeflerimizden biri, HIV/AIDS Çalışma Grubumuz aracılığıyla, Türkiye’de hastalığın önlenmesi ve hastaların bakım ve tedavilerini yürütme görevlerini üstlenmiş olan hekimlerin asistanlık yıllarından başlayarak farkındalık,  bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmektir.  Yine gerek ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları, gerekse ilgili diğer dernekler ve  sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde,  toplumun gençler başta olmak üzere tüm bireylerini, damgalama ve ayrımcılığın önlenmesi, infeksiyondan korunma yolları, erken tanı ve tedaviye erişim gibi konularda bilinçlendirme yönündeki  çabamızı artırarak devam ettirmeyi amaçlamaktayız.

Yeni HIV infeksiyonlarının görülmemesi ve AIDS ile ilişkili ölümlerin yaşanmaması dileklerimizle.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve  İnfeksiyon Hastalıkları  Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG)

 

Açığı Kapat

HIV’den korunmadaki açığı kapat

HIV  testi yaptırmadaki açığı kapat

HIV tedavisindeki açığı kapat

Kaynak ayrılmasındaki açığı kapat

Araştırmadaki açığı kapat

Yenilik getirmedeki açığı kapat

Eğitimdeki açığı kapat

Bilgi edinmedeki açığı kapat

 

Açığı kapat—insan haklarına mutlak saygı

Açığı kapat—herkesi koruyan yasalar

Açığı kapat—daha fazla damgalamaya son

Açığı kapat—kadınları her yerde güçlendir

Açığı kapat—hiç kimse geride kalmasın

Açığı kapat—sıfır ayrımcılık

Açığı kapat—sıfır yeni  HIV infeksiyonu

Açığı kapat—AIDS ile ilişkili sıfır ölüm

 

Açığı kapat—HIV ile yaşayanların HIV hizmetlerine ulaşmaya gereksinimi var

Açığı kapat—adolesan kızlar ve genç kadınlar geride kalıyor

Açığı kapat—mahkumlar geride kalıyor

Açığı kapat—göçmenler geride kalıyor

Açığı kapat—damariçi ilaç kullananlar geride kalıyor

Açığı kapat—seks işçileri geride kalıyor

Açığı kapat—eşcinsel erkekler ve erkekle seks yapan diğer erkekler geride kalıyor

Açığı kapat—trans bireyler geride kalıyor

Açığı kapat—HIV ile yaşayan çocuklar ve gebeler geride kalıyor

Açığı kapat—yerinden yurdundan edilmiş kimseler geride kalıyor

Açığı kapat—özürlü kişiler geride kalıyor

Açığı kapat—50 yaş üzerindekiler geride kalıyor