Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

13. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 9 Ocak 2015′te Gaziantep’te Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 9 Ocak 2015 Cuma günü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 13. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenmiştir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu  

13. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09:00-09:15  Açılış

Prof. Dr. Mustafa NAMIDURU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

09:15-12:00  Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Prof. Dr. Onur URAL
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Süda TEKİN-KORUK
Koç Üniversitesi Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 

12:00-13:30  Öğle Yemeği

13:30-14:00  Kronik Karaciğer Hastalarında Görüntüleme Yöntemleri

Doç. Dr. Nagihan İNAN-GÜRCAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

14:00-14:30  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZDAĞ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

14:30-15:15  Kronik Hepatit D Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Reşit MISTIK
Uladağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit D Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZDAĞ

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15:15-15:30  Kahve Molası 

15:30-16:15  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. İlkay KARAOĞLAN
Doç. Dr. Vuslat BOŞNAK
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZDAĞ
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

16:15-16.30 Kapanış ve Dilekler 

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2014’tür.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs,  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

13. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(9 Ocak 2015, Gaziantep)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve ikaraoglan10@hotmail.com (Doç. Dr. İlkay KARAOĞLAN Kurs Sekreteri)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):