Şifremi Unuttum

VII. Tüberküloz Simpozyumu (4-7 Kasım 2014, Van) Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu (TBÇG) ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen VII. Tüberküloz Simpozyumu 4-7 Kasım 2014 tarihlerinde Van’da başarılı bir biçimde gerçekleştirildi.

Kırk konuşmacı ve oturum başkanının görev aldığı 7 panel, 3 konferans ve 1 uydu simpozyumdan oluşan oturumlarda, yaklaşık 150 katılımcı, tüberkülozun klinik ve laboratuvar tanısı, ülkemizdeki mikobakteri laboratuvarlarının yapılanması ve sorunları, yeni tanı teknikleri, korunma ve kontrol önlemleri, tedavi prensipleri ve dirençli olgulara yaklaşımla yeni aşı ve ilaçları tartıştı.

Simpozyuma ev sahipliği yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami BATTAL, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Faik ÖNER,  Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte, TBÇG Başkanı Prof. Dr. Ayşe YÜCE, Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa ÖZYURT ve diğer TBÇG üyelerinin,   simpozyumun gerçekleşmesinde büyük emekleri geçti.

Hepsine şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu