Şifremi Unuttum

5. Eğitici Gelişimi Kursu (8 Kasım 2014, İstanbul) Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından iletişim becerilerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğiticisi üyelerimiz için düzenlenen 5. Eğitici Gelişimi Kursu, 8 Kasim 2014 tarihinde İstanbul’da Dernek Merkezinde yapıldı. Böylece Derneğimiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen etkinliklerinden birini daha gerçekleştirmiş oldu.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı kutlar, emek veren düzenleme kurulu üyelerine ve görev kabul eden eğiticilere şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu