Şifremi Unuttum

Anayasa Mahkemesi’nin Sağlık Torba Yasası Hakkında Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin Sağlık Torba Yasası Hakkında Kararı

07 KASIM 2014

Anayasa Mahkemesi, 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi başvuru konusu hükümlerden sadece daha önce yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği ve GATA ve Üniversite öğretim üyelerinin belirlenen usul dışında çalışmaları halinde istifa etmiş sayılacaklarına ya da görevlerine son verileceğine ilişkin maddelerin iptaline karar verdi.

Böylelikle Anayasa Mahkemesi içinde hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan, ruhsatsız hekimlik adı altında yeni bir suç tanımı getirerek olağanüstü durumlarda insanlık yararına verilen hekimlik hizmetlerini 3 yıla kadar hapis ve 2 milyon liraya kadar para cezasıyla cezalandıran, aile hekimlerine acil servislerde nöbet uygulaması getiren maddelerin de bulunduğu pek çok hükmün iptali taleplerini reddetmiş oldu.

Türk Tabipleri Birliği Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararını değerlendirmek üzere 8 Kasım 2014 tarihinde bir basın toplantısı yapacaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Anayasa Mahkemesi’nin kararı için…