Şifremi Unuttum

TTB: Başasistanlık Sınavı’nda Neler Oluyor?

Başasistanlık Sınavı’nda Neler Oluyor?

31 EKİM 2014

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev alacak olan başasistanların atanmaları amacıyla 9 Kasım 2014 tarihinde yapılacak olan sınavın ertelendiği bir cep mesajıyla meslektaşlarımıza iletilmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nden gönderilen mesajda Sağlık Bakanlığı’nın 14.10.2014 tarihindeki talebiyle sınavın daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiği belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’ndan binlerce uzman hekimi ilgilendiren böylesi önemli konuda tatmin edici bir açıklama yoktur.

Meslektaşlarımızın aklında çok sayıda soru belirmiştir:

  • Sınav neden ertelenmiştir? Aylardır bu sınava hazırlanan genç hekimler neden mağdur edilmiştir?
  • Sınav güvenliği ile ilgili bir sorun var mıdır?
  • Sağlık Bakanlığı neden konuyla ilgili şeffaf davranmamakta, tatmin edici açıklamalar yapmamaktadır?
  •  Sınav ne zaman yapılacaktır?
  • Yeni başvuru alınacak mıdır?
  • Sınavı neden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’nin yapmasına karar verilmiştir? Bundan vazgeçilmiş midir? Sınav kim tarafından nasıl yapılacaktır, sorular nasıl hazırlanacaktır?

Sağlık Bakanlığı’nın meslektaşlarımızı daha fazla mağdur etmemesini, hekimlik ortamı açısından son derece önemli olan yukarıdaki sorular konusunda kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi