Şifremi Unuttum

Ebola Virusu Hastalığı Hakkında TTB İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Basın Toplantısı Yaptı

Ebola Virüsü Hastalığı dünyayı tehdit ediyor

17 EKİM 2014

Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de son dönemdeki kimi şüpheli vaka olaylarıyla gündeme gelen Ebola Virüsü Hastalığına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla 17 Ekim 2014 tarihinde Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dilek Kanmaz ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül katıldılar.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Raşit Tükel, Ebola Virüsü Hastalığıyla ilgili pek çok spekülasyon yapıldığını, karşı karşıya bulunulan hastalığın ne olduğunun ve korunma yollarının, bir ebola vakası görüldüğünde ne yapılması gerektiğinin bilinmesinin toplumda varolan korkuları daha gerçekçi bir noktaya çekeceğini dile getirdi ve basın toplantısı yapmanın böylesi bir bilgilendirme ihtiyacından doğduğunu söyledi.

Ardından Prof. Dr. Önder Ergönül konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Ergönül, “Ebola virüs salgını dünyada bir paniğe yol açmış durumda. 2014 yılında görülen (bugün itibariyle) 4500’ü ölümlü 9000 vaka sayısı, daha önceki yıllarda görülen vaka sayısının neredeyse 10 katı durumda. Bu beklenmedik bir artış düzeyi. Eskiden Uganda, Kongo gibi ülkelerde görülürken şimdi Orta Afrika’nın batısına da geçti, yeni ülkelerde görülüyor. Bu ülkelere yeni girmiş olması sayının birden artmasına yol açtı… Türkiye’de şu ana kadar 5-6 şüpheli vaka görüldü, sonrasında sıtma olduğu ortaya çıktı. Ülkemizde bir sistem oluşturup, algoritma oluşturup şüphelendiğimiz vakalara soğukkanlı yaklaşmayı öğrenmemiz gerek; yani koca bir hastaneyi kapatmanız gerekmiyor aslında, izolasyon uygulamaları yapılarak kontrol edilebilir” diye konuştu. Dr. Ergönül ülkemizin Ebola Virüsü Hastalığıyla çok yakın olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konusunda deneyim sahibi olduğunu ancak bu deneyimlerden yararlanılamadığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada; “Bilim, ölüm oranı yüksek bu hastalıkla mücadelede doğru yolu gösterecektir. Bilimsel gelişmeleri yakından izlemek, ülkemizin ve dünyanın bilim otoritelerinin açıklamalarını gözetmek gerekmektedir” denildi.

Basın açıklaması için…