Şifremi Unuttum

Bugün 28 Eylül 2014: Dünya Kuduz Günü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Bugün 28 Eylül 2014Dünya Kuduz Günü. Kuduz, bilinen en eski zoonozlardan birisidir ve dünyanın pek çok ülkesinde hâlâ önemli bir sağlık sorunudur. Dünya üzerinde Antarktika dışında her kıtadaki insan ve hayvanlar için kuduza yakalanma tehlikesi vardır.

28 Eylül 1895 kuduz aşısını ilk kez bir insana uygulayan Louis Pasteur (1822-1895)’ün ölüm tarihidir. Dünya Kuduz Günü ilk kez 28 Eylül  2007’de Küresel Kuduz Kontrolü Birliği (GARC) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin öncülüğünde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/AMRO)’nün destekleriyle düzenlenmiştir.   Böyle bir günün ayrılmasının amacı, kuduzun insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek; kuduzdan korunmanın, hayvanlardaki ve insanlardaki hastalığın önlenmesinin ve eliminasyonunun küresel önemine ilişkin farkındalığı artırmaktır.

Dünya Kuduz Günü’nü kuduzdan uzak, sağlıklı bir dünya için birlikte mücadele adına anmak isteriz.

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Üye
Prof. Dr. Alpay AZAP
Üye
Uzm. Dr. Nur BENZONANA
Üye
Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Üye
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Başkan
Uzm. Dr. Funda ŞİMŞEK
Sayman
Doç. Dr. Süda TEKİN-KORUK
Üye
Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK
Genel Sekreter
Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Üye