Şifremi Unuttum

Taşeron Sistemi Hem Çalışanların Hem de Halkın Sağlığını Tehdit Ediyor

Taşeron Sistemi Hem Çalışanların Hem de Halkın Sağlığını Tehdit Ediyor

EKLENME TARİHİ: 10 EYLÜL 2014

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir servisin hastanede yaşanan uyuz salgını sebebiyle kapatılması sonrası, İstanbul Tabip Odası ve SES Anadolu Şubesi tarafından, 10 Eylül 2014, Çarşamba günü hastane bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Sağlık Çalışanlarının Hijyenliği ve Güvenliği Sağlanmalıdır” pankartı arkasında bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, “Risk alma, önlem al”, “Susma haykır, taşerona hayır” sloganları attılar.

Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı basın açıklamasında Odamızı TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen ve Dr. Ozan Toraman temsil etti.

Basın açıklaması taşeron sağlık işçileri adına konuşma yapan Ramazan Aykut’un yaşananları aktarımıyla başladı. Aykut, rahatsızlıklarını, sorunlarını dile getirmelerine rağmen kendilerini kimsenin dikkate almadığını, giyinme ortamlarının çok sağlıksız, kötü olduğunu dile getirdi. Önlem alınmadığı için çalıştıkları klinikte uyuz vakalarının önce çalışanlar arasında, sonrasında aile ortamlarına da taşındığını belirtti.

Dr. Hüseyin Demirdizen ise yaptığı konuşmada; “Yeni Türkiye”de yaşanan sorunların üzerinin örtülmek istendiğine dikkat çekti. Dr. Demirdizen “Sağlık çalışanları ancak şiddete uğradıklarında, çalıştıkları ortamlarda hastalık kapıp öldüklerinde haber ve gündem olabiliyorlar. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. Taşeron çalıştırma sistemi devam ettikçe iş cinayetleri de devam edecek ne yazık ki. Taşeron sistemi sadece sağlık çalışanlarının sağlığını değil, Göztepe’de yaşanan son örnekle de görüldüğü gibi halkın sağlığını da tehdit ediyor” diye konuştu.

SES adına konuşan hemşire Sevgi İnce ise taşeron sisteminin kuralsız, güvencesiz, sağlıksız çalışma koşulları dayattığına dikkat çekti ve bunun sonucu olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan Zafer Açıkgözoğlu’nun hayatını kaybettiğini hatırlattı. Sevgi İnce Göztepe EAH’de yaşanan tablonun da yine taşeron sisteminin olumsuz sonuçlarına örnek olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından ortak basın metni hastane temsilcimiz Dr. Özkan Gülmez tarafından okundu. Yapılan açıklamada; “Son günlerde hastanemizde yaşananlar biz sağlık çalışanlarının ne denli risk altında çalıştığını tekrar gözler önüne sermiştir. Hastanemiz çalışanlarının birçoğunun da haberdar olduğu üzere hastanemizin yataklı sağlık hizmeti sunan bir servisinde uyuz (scabies) salgını ortaya çıkmıştır. Şu anki tespitlerimize göre hastanemizde görev yapan 5 taşeron sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 3 doktor bu salgından etkilenmiş durumdadır. Aynı birimde görev yapan diğer sağlık çalışanlarında da hastalığı düşündürecek semptomlar görülmüştür. Olayın yaşandığı serviste aylar öncesinde taşeron sağlık çalışanlarında uyuz vakalarının bilinmesine karşın gerekli tedbirlerin alınmayıp serviste görev yapan diğer sağlık çalışanlarına da yayılarak bir salgın haline dönüşmesi çok vahimdir. Vakaların ilk gözlendiği çalışanlara tedavi başlanmış iken ilgili serviste ve çalışanların giyinme bölümlerinde ilaçlamanın dahi yapılmayışı ise kabul edilemez… Taşeron çalışma düzeni ve kar amaçlı sağlık yönetimi, çalışan ve hasta sağlığını hiçe saymaktadır. Sağlık alanında onca gelişme yaşanırken İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi Anadolu yakasının en önemli ve büyük kamu sağlık kuruluşunda yaşanan bu salgının adı tek kelime ile SKANDAL’dır… Hastanemiz çalışanlarını riske atan, böylesine önemli bir sağlık sorununu gizleyerek salgın haline dönüşmesine yol açan ve ihmali bulunanlar hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli, sorumlular belirlenmeli, çalışanlar sağlık taramasından geçirilerek çalışma ortamları ilaçlanmalı, sağlık çalışanlarına hijyenik, güvenli çalışma alanları sağlanmalıdır! Bizler; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Tabip Odası ve hastanemiz sağlık çalışanları olarak bu skandalın takipçisi olacağız!…” denildi.

Basın açıklması metni için tıklayınız