Şifremi Unuttum

“EmergIng InfectIous DIseases: ClInIcal Case StudIes” Kitabı Yayımlandı

Editörlüğünü  Önder Ergönül (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi), Füsun Can (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi), Larry Madoff (University of Massachusetts, ProMED editörü) ve Murat Akova (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)’nın yaptığı Emerging Infectious Diseases: Clinical Case Studies kitabı yayımlandı.

Son yıllarda adlarını yeni duyduğumuz pek çok yeni infeksiyon hastalığı etkeni tanımlandı. Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), bölgemizi tehdit eden bir infeksiyon etkeni olarak ortaya çıktı. Afrika’da Lujo Kanamalı Ateşi yeni tanımlanmışken, Ebola Virusu Hastalığı ilk kez çok geniş bir salgına yol açtı.  Son 20 yılda 30 yeni infeksiyon hastalığı tanımlandı. Bu etkenler ve hastalıklar çok yeni olduğu için, infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları bile yeni bilgilerin hızına yetişmekte zorlandılar. Yeni İnfeksiyonlar: Klinik Olgular kitabı (Emerging Infectious Diseases: Clinical Case Studies. Amsterdam: Academic Press-Elsevier, 2014) bu alandaki bilgileri güncellemek amacıyla hazırlanmış 393 sayfalık bir kitap. Başta İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları olmak üzere, ilgili dallardan diğer uzmanlara, aile hekimlerine ve hatta tıp öğrencilerine hitap ediyor.

•Kitap, editörleri tarafından tıp fakültesi ve sonrası öğrencilere adanmış.
•Kitapta toplam 28 infeksiyon etkeni irdelenmiş.
•Bu etkenlerin seçilme ölçütleri olarak  yeni veya yeniden ortaya çıkmaları, son zamanlarda klinik pratiğimizde önemlerinin artmış olması ve olgu yönetiminde radikal değişiklikler olmuş olması göz önüne alınmış.
•Her bir bölüm, önemli bir olgunun sunumuyla başlıyor ve her bir konu 10 başlıkta özetleniyor.
•Kitabın bölümleri, temel bilimler ve klinik bilimlerin dengeli bir sentezini gözeterek hazırlanmış. Bu bağlamda, olguların kliniği, hastalığın patogenezi ve detaylı mikrobiyolojik özellikleri birlikte alınmış.
•Küresel boyutta, hastalıkların son prevalans ve insidans bilgileri sunulmuş.
•Tedavinin yanı sıra infeksiyon kontrol önlemleri de ele alınmış.
•Kitabın elektronik kopyası renkli ve orijinal şemalar, haritalar içeriyor.
•Kitabın içerdiği konular: Severe Fever with thrombocytopenic syndrome associated with a novel Bunyavirus, Bas-Congo virus, Hantavirus, Lassa Fever, Alkhurma, Rift Valley Fever, Lujo Hemorrhagic Fever, Toscana virus, Ebola virus, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, Phlebotomus Fever, Chickungunya Fever, Nipah virus, Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus (MERS-CoV), human bocavirus, norovirus, Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC), Clostridium difficile, Multidrug resistant tuberculosis, Acinetobacter, NDM-1 producers, Exserohilum rostratum, Mucormycosis, Lyme Borreliosis, Plasmodium knowlesi, measles, pertussis, Buruli ulcer.

•Kitaba Türkiye’den katkıda bulunan yazarlar da var: Önder Ergönül, Koray Ergünay, Sevtap Arıkan, Bülent Ertuğrul, Alpay Azap, Filiz Pehlivanoğlu.

http://www.amazon.com/Emerging-Infectious-Diseases-Clinical-Development-ebook/dp/B00KIIMBYM