Şifremi Unuttum

Sağlık Bakanlığınca Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Sınavla Başasistan Ataması Yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.

Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek,

Bakanlığımız İnternet sitesinde ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne başvurabileceklerdir. İlan edilen Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi kadrolarına; Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Onkolojisi ve Çocuk Hematolojisi uzmanları müracaat edebileceklerdir.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlığımızca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, 09.11.2014 tarihinde yapılacak olan yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklardır.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden 5 iş günü içinde Bakanlığımıza itiraz edebilirler. İtirazlar Bakanlığımız İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği;

İlan edilen kadrolardan yerleştirme neticesinde veya atama için başvuru olmaması nedeniyle boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleştirilemeyen adaylardan yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere ek yerleştirme yapılır.

Bir kadroya yerleştirildiği halde, atanmak için gerekli belgeleri tamamlamayan ya da atanma hakkından vazgeçen başvuru sahibi ek yerleştirme yapılacak kadrolara başvuru yapamaz.

Atandığı eğitim kurumunda iki yılını tamamlamayanlar, atama işlemleri sonrasında ortaya çıkan eş durumu ya da sağlık mazereti halleri hariç tayin talebinde bulunamazlar.

Başvuru Şartları

*  Başvurduğu dalda uzman olmak,

*  Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,

*  Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,

*  Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,

*  İngilizce, Almanca, Fransızca dil sınavlarından herhangi birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) belge teslim tarihi itibariyle son beş yıl içinde 100 üzerinden 60 ve üzeri puan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararası alanda geçerli sayılan diğer yabancı dil sınavlarından 60 puan barajına denk ve üzeri puan almış olmak,

Başvuruda bulunan uzman tabiplerin, Başasistanlık Sınavı ile ilgili başvuru koşullarını sağlamadıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bu kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edilebilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, yazılı bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmaz.

* Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak,

1) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

2) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

3) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak şartlarını taşıyacaklardır.

Başvuru şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan en fazla üçüne;

– Başvuru yaptığı hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde,

– Başvuru şartlarını sağladığını (yukarıda belirtilen belgeler) gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır.

İlan edilen kadrolara başvurular 31.07.2014 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak, 13.08.2014 günü saat 18.00’de sona erecektir.

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mithatpaşa Caddesi No: 3 B Blok 3. Kat No: 15 Sıhhiye/ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsen veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.

Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ile posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (13.08.2014 tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme formunun birinci bölümü başvuru sahibi tarafından, ikinci bölümü Bakanlığımız tarafından doldurulacağından ikinci bölüm boş bırakılacaktır.

– Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması yeterli olacaktır.

Not: Başvuru dilekçesi Bakanlığımız Genel Evrak kaydı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüz birim evrak havalesini takiben Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığına (Oda No:15) teslim edilecektir.

Bilgi için:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı
Tel       : 0 312 585 15 59 ve 0 312 585 15 60

Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız.

Değerlendirme Formu için Tıklayınız

Başasistanlık Kadroları için Tıklayınız