Şifremi Unuttum

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimleri Bugün Grevde!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimleri Bugün Grevde!


14 Temmuz 2014

Sütçü İmam Üniversitesi asistanları çalışma şartlarının zorluğu, asistan sayılarının yetersizliği, zamanında yatmayan ödemeler, personel sayısının azlığı gibi konularda taleplerini iletmelerine karşın hiçbir taleplerine yeterli yanıt alamadıklarını kamuoyuna duyurdular.

Bugün (14.07.2014) itibariyle Sütçü İmam Üniversitesi Asistan Hekimleri, talepleri karşılanana kadar grev yapacaklarını duyurdular ve iş bıraktılar.

Gün içinde yetkililerle yapılan görüşmelerden de henüz olumlu bir yanıt alamayan asistan hekimlerin emeklerinin karşılığı ücreti zamanında almaları, çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi, personel eksikliğinin giderilmesi taleplerinin Türk Tabipleri Birliği olarak arkasında olduğumuzu duyurur, asistan hekim arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiriz.

Türk Tabipleri Birliği 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarının Basın açıklamaları aşağıdadır.

ASİSTAN HEKİMLER NE İSTİYOR?

KSÜ TIP FAKÜLTESİ ASİSTANLARI olarak bugün görev başındayız…

Hepimiz yemyeşil umutlarla girdik bu yola..

6 yıl zorlu tıp fakültesi yıllarının ardından TUS gibi zorlu bir sınavdan geçtik..

Ailelerimiz kendilerini düşünmeden; varsın çocuğum uzman doktor olsun diyerek varını yoğunu serdi bizim için..

Bütün hayatımızı bir kenara ittik hekim olduk

Daha da zoru asistan hekim olduk.

Kimimiz sevdikleriyle yemek başından kalktı

Kimimiz çocuğunun sütünden çaldı

Kimimiz çocuğunun baba deyişini telefonlardan duydu…

Olsun dedik.. Asistan hekimiz biz.

Nöbetsiz olmaz bu iş dedik; nöbete girdik.. Evde uyandığımız her sabah,yarının sabahına hastanede uyanacağımızı biliyorduk; gücenmedik… Asistan hekimiz biz.

Yolumuza fener olacaklarını düşündüğümüz hocalarımıza; bana 1 harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum hesabıyla gerekirse köle olduk. Yılmadık.. Asistan hekimiz biz…

Hastalarımıza sistemin gerektirdiği ölçüden belki de çok fazlasını yaptık.. Sisteme uymadık uyamazdık.. Asistan hekimiz biz…

Nöbetler poliklinikler çalışmalar tez derken hepsinin altından kalkmaya çalıştık.. Yıprandık ama ayakta kaldık.. Asistan hekimiz biz…

Anladık ki hakkımız yeniyor, vaktimiz çalınıyor, zaman geçiyor…

Asistan hekimlik adına,doktorluk adına bütün umutlarımız tükendiği için bugün burada görevdeyiz..

Hastalarımıza bakarken dakika hesap etmemek için buradayız…

Müşteri velinimettir anlayışıyla hastaları müşteri zihniyetinde gören, tek düşünceleri müşteri artışı olan zihniyetlere hayır demek için buradayız

Asistan hekimlik dışında yapmak zorunda bırakıldığımız; bizi doktorluktan mahrum eden zamanımızdan çalan ve bize hiçbir faydası olmayan işleri artık yapmamak için buradayız…

Nöbet ertesi bedenen ve ruhen yorulmuşken kimseye faydamız olmaz demek için buradayız.

Can güvenliğimizi hiçe sayan sisteme dur demek için buradayız..

Uzmanlık yolunda yeterli hoca eğitimi ve desteğini alamadığımız için buradayız…

Şu ana kadar verdiğimiz emeğin karşılığı etmeyen ek ödemelerimiz ve nöbet paralarımızın ödemelerini düzenli alamadığımız için buradayız…

Defalarca idare ile konuşulan fakat bir türlü sonuca bağlanamayan konular için buradayız…

Emeğimize alınterimize saygı için buradayız…

KSÜ tıp fakültesi asistanları olarak bugün görev başındayız. Görevimiz isteklerimiz kabul edilene kadar, verilen sözler tutulana kadar devam edecektir…

Bu süreçte karşılaşacağımız hiçbir mobbing, nöbet artırma, istifaya zorlama,asistanlık süresini uzatma gibi tehditler bizi yıldırmayacak aksine görev süremizi uzatacaktır.

Bugün biliyoruz ki Türkiye’nin bütün asistan hekimlerinin yürekleri bizimledir. Bizim de yüreklerimiz sizinle.

Çünkü siz bizsiniz…

Biz siziz..

Asistan hekimiz biz.

KSÜ TIP FAKÜLTESİ ASİSTAN HEKİM TEMSİLCİLİĞİ