Şifremi Unuttum

Afet ya da Salgın Varsa Şehir Hastanesi Yok!


Afet varsa hastane yok

Meltem Yılmaz

12 Temmuz 2014 Cumartesi

Şehir hastanelerine ilişkin son yönetmelik, bu hastanelerin hastaneden başka her şeye benzediğini ortaya koyuyor. Yönetmeliğe göre, hastaneye en çok ihtiyaç olan hallerde, ihale alan şirketlerin keyfi uygulamalarına olanak tanınıyor.

Türk Tabipleri Birliği, “şehir hastaneleri”ne ilişkin son yönetmeliğin iptali için hafta başında Danıştay’da dava açtı. Çünkü yönetmeliğe göre, hastaneye en çok ihtiyaç duyulan doğal afet, bulaşıcı hastalık, savaş ve seferberlik halleri, ihaleyi alan şirketlerin sözleşmeden cayması ya da fiyat yükseltmesi için geçerli sebep sayılıyor. Yönetmeliğe göre ayrıca, görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri; otopark gibi “destek hizmet” kategorisine alınarak, temel sağlık hizmeti olmaktan çıkarılıyor.

Destek hizmet…

Yönetmelikteki bir başka madde ise, temel sağlık hizmeti olarak nitelendirilmesi gereken görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin “destek hizmet” kategorisine alınıyor olması. Bu durum, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerinin, otopark ile aynı kategoride değerlendirileceği anlamına geliyor. Bu durum ayrıca, kan bankacılığı, kök hücre ve kordon kanı bankacılığı gibi laboratuvar hizmetlerinin şirketlere devrine de olanak sağlıyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, söz konusu yönetmeliğin, şehir hastanelerinin “kâr yoksa biz de yokuz” mantığıyla hareket edeceğinin kanıtı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

Bu hastanelerin, sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan doğal afet, bulaşıcı hastalık, savaş ve seferberlik ilanları ile olağanüstü hallerde ortadan çekilmesinin yaratacağı tabloyu düşünemiyoruz. Bu anlaşılır bir yaklaşım değil. Çünkü böylesi dönemlerde hastanelere olan ihtiyaç kat kat artar. Böyle dönemlerdedurumlarda doğru organizasyonlar yapılmalı. Oysa şimdiki haliyle nitelikli  bir sağlık hizmeti yerine ne kadar ve ne zaman kâr elde edileceği hesaplaması yapılıyor.

Sakıncalı…

Halihazırda Meclis’te görüşülen tasarıda taşeronlaşmaya ilişkin kaygılarının da olduğunu dile getiren Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Atasoy ise şunları söyledi:

Bu tasarı yasalaşırsa hastanede taşeronlaşmanın önü açılır kaygısı duyuyoruz. Sağlık hizmetleri devletin vermekle yükümlü olduğu hizmetlerdir. Bunun taşerona verilmesi, hem çalışanların iş güvenliği hem de sağlık hizmetlerinin niteliği açısından büyük sakıncalar doğurur.