Şifremi Unuttum

12. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 20 Haziran 2014′te İstanbul’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 20 Haziran 2014 Cuma günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenmiştir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

12. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09:00-09:15  Açılış

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Saadet YAZICI
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

09:15-12:00  Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Prof. Dr. Murat ACAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı

12:00-13:30  Öğle Yemeği

13:30-14:00  Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji

Uzm. Dr. Ayşe Bahar CEYRAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

14:00-15:00  Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Uzm. Dr. Funda ŞİMŞEK
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Uzm. Dr. Ayşe Bahar CEYRAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

15:00-15:15 Kahve Molası

15:15-16:15  Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Uzm. Dr. Ayşe Bahar CEYRAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji Laboratuvarı

16:15-16:45  Tartışma

16:45-17:00 Kapanış

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 5 Haziran 2014’tür.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs,  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

 

12. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(20 Haziran 2014, İstanbul)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve saadetyazici@gmail.com (Uzm. Dr. Saadet YAZICI, Kurs Koordinatörü)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):