Şifremi Unuttum

AGUH 2014 Temel Eğitim Programı İçin Son Başvuru Tarihi 30 Mayıs 2014

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (İHKM) asistanları ve genç uzmanları, üç yıldan beri Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Komisyonu’nun çatısı altında, zorunlu hizmet yükümlüğü olan genç uzmanların gereksinimlerine de yanıt verecek biçimde etkinliklerini sürdürmektedir.

AGUH Komisyonu, Nisan ayında Çeşme’de yapılan Yeterlilik Sınavına Hazırlık konulu Klimik Bahar Okulu’nda yaptığı anket sonucunda üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda, 7 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da AGUH 2014 Temel Eğitim Programı‘nı gerçekleştirecektir.  Bu etkinlikte, özellikle zorunlu hizmete giden / gidecek genç uzmanların karşılaştığı / karşılaşabileceği sorunlar / konular tartışılacaktır.

Bu nedenle, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Kurulması ve Yönetilmesi, Teknik Şartname Hazırlanması,  Uzmanlık Tezlerinin Yayına Çevrilmesi konuları ele alınacaktır. Aynı zamanda, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) bünyesinde bulunan TAE (Trainee Association of ESCMID) Başkanı da bir konuşma yapması için davet edilmiştir. Kendisi ESCMID’ den burs alınarak, yurtdışında bir başka merkezde gözlemci olarak çalışmak için neler yapılması gerektiğinden bahsedecektir. Toplantı akşamında, sosyal program olarak Boğaz’da yemekli tekne turu yapılacaktır.

Tüm İHKM asistanlarını ve genç İHKM uzman hekimlerini AGUH 2014 Temel Eğitim Programı‘na katılmaya ve sorunlarımızı birlikte tartışmaya ve çözüm yolları aramaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Dr. Altan GÖKGÖZ
KLİMİK AGUH Yürütme Kurulu Asistan Temsilcisi

Uzm. Dr. Şafak GÖKTAŞ
KLİMİK AGUH Yürütme Kurulu Uzman Temsilcisi

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
(KLİMİK) Derneği Başkanı

https://www.klimik.org.tr/simpozyum-ve-konferanslar/aguh-2014-temel-egitim-programi-7-haziran-2014-istanbul/