Şifremi Unuttum

Acilde İnfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım Simpozyumu (11-13 Nisan 2014, İzmir)

 Acilde İnfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım Simpozyumu
(11-13 Nisan 2014, İzmir)


ÇAĞRI

İnfeksiyon Hastalıkları günümüzde de ciddi mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmeye devam etmektedir. Antibiyotiklerin keşfi ile başlayan süreçte infeksiyon hastalıklarının çok önemli kısmının çözümüne yaklaşıldığı düşünülürken günümüzde yeni infeksiyon hastalıkları ve yeniden gündeme gelen infeksiyon hastalıkları toplum sağlığını çok ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu tehditlerin en önemlilerinden birisi de infeksiyon hastalıklarını tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı çoklu direnç sorunudur.

Aciller toplum kökenli infeksiyon hastalarının sık başvuru nedenlerini oluşturmaktadır.

Acilde infeksiyon hastalıkları ülkemizde çok konuşulmadı… bu önemli fakat her defasında gözardı edilen konuları biz de pek konuşmadık ..Dünya’ da halen en sık görülen infeksiyonlardan olan tüberküloz, gizli tehlike HIV, salgınlar (kuş gribi vs.) ülkemizde ne durumda, acil servislerimiz salgınlara hazır mı?, bu hastalıkların akut dönem bulguları neler?, bu hastalıklardan nasıl şüphelenelim.. Aynı zamanda santral sinir sistemi, üst ve alt solunum yolları, batın, idrar yolları, yumuşak doku infeksiyonlarında ilk tanı ve tedavide nelere dikkat edelim… Acil müdahalesinde önemli noktalar nelerdir? Acilde akılcı antibiyotik kullanımı nedir? Nasıl yapılmalıdır? Hastane içi mortalitenin en önemli nedeni sepsis hastasında acilde, yoğun bakımda erken hedefe yönelik tedavi, izlemde neler önemlidir? Nötropenik hastanın acil tedavisinde neler önemlidir? Milyonlarca sağlık çalışanını etkileyen iğne ve delici kesici alet yaralanmalarından korunma, maruziyet durumunda neler yapalım profilaksi ve takipte neler önemlidir? Tetanoz profilaksisini nasıl yapalım? Yoğun bakım hastalarında izlem nasıl olmalıdır? Acil servislere son dönemlerde çok sık başvuru yapan evde bakım hastalarında infeksiyon acilleri neler? Bu hastalarda gözden kaçırdıklarımız neler?

Aynı zamanda simpozyumun ilk günü marka kurslarımız olan EKG, ACİLDE HAVAYOLU, ACİLDE İNVAZİV VE NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON ve TEMEL-İLERİ YAŞAM DESTEĞİ kurslarımız olacaktır. Bu kurslarda öğleden önce teorik sunumlar, öğleden sonrada MAKETLER ÜZERİNDE PRATİK UYGULAMALAR yapılacaktır.

İnfeksiyon, dahiliye, göğüs ve acil tıp hocalarımızın değerli katkılarıyla infeksiyon acilleri simpozyumu multidisipliner bir simpozyumdur. Simpozyumun ev sahipliğini Ege Üniversitesi yapacaktır.

Simpozyumumuza destek veren ve açılışımızda yanımızda olacak Ege Üniversitesi Rektörü Sayın PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ’ a, İzmir İl Sağlık Müdürü Sayın UZM. DR. BEDİHA TÜRKYILMAZ’ a, İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sayın PROF. DR. BEHZAT ÖZKAN’ a, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Sayın PROF. DR. OSMAN NURİ DİLEK’ e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU’ na, ATUDER YK Başkanı Sayın PROF. DR. BAŞAR CANDER’ e ve KLİMİK YK Başkanı Sayın PROF. DR. ÖNDER ERGÖNÜL’ e çok teşekkür ederiz.

Simpozyumumuza tüm İnfeksiyon, Dahiliye, Acil uzman ve asistanları, acil serviste çalışan pratisyenler, aile hekimleri, ambülans hekimleri, hemşire, paramedik, ATT’ lerimiz, tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencilerimiz davetlidir.

Tam bir bilimsel ziyafet olacak simpozyumumuza katılımınız bizleri mutlu edecektir.

Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
KLİMİK YK Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN
ATUDER YK Üyesi –ATOK Müdürü

PROGRAM

11 Nisan 2014 CUMA
09:00 – 09:15 OKUL TANITIMI
Doç. Dr. Selahattin KIYAN ve Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
09:15 – 12:00 Panel: EKG
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
09:15 – 10:00 EKG Temel Bilgiler PDF
Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTF Acil Tıp AD
10:00 – 10:15 Ara
10:15 – 11:00 Vakalar Üzerinden EKG’ yi Anlamak PDF
Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTF Acil Tıp AD
11:00 – 11:15 Ara
11:15 – 12:00 EKG’de Yenilikler ve Gözden Kaçanlar PDF
Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTF Acil Tıp AD
12:00 – 13:00 Öğle Arası
13:00 – 14:00 Panel: RESÜSİTASYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent ERDUR
13:00 – 13:20 Son Kılavuzlar Işığında Temel Yaşam Desteği PDF
Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege ÜTF Acil Tıp AD
13:20 – 14:00 Son Kılavuzlar Işığında İleri Kardiyak Yaşam Desteği PDF
Prof. Dr. Bülent ERDUR Pamukkale ÜTF Acil Tıp AD
14:00 – 14:15 Ara
14:15 – 15:15 Panel: HAVAYOLU YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selahattin KIYAN
14:15 – 14:45 Acil Hastada Havayolu Yönetimi ve Hızlı Ardışık İntübasyon PDF
Doç. Dr. İsmet PARLAK Bozyaka EAH Eğitim Sorumlusu
14:45 – 15:15 Zor ve Alternatif Havayolu ve Yenilikler PDF
Doç. Dr. İsmet PARLAK Bozyaka EAH Eğitim Sorumlusu
15:15 – 15:30 Ara
15:30 – 16:30 Panel: VENTİLATÖR KULLANIMI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başar CANDER
15:30 – 16:00 İnvazif Mekanik Ventilasyon PDF
Prof. Dr. Başar CANDER Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
16:00 – 16:30 Non-İnvazif Mekanik Ventilasyon PDF
Prof. Dr. Başar CANDER Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
16:30 – 17:15 Panel: SEPSİS
Oturum Başkanı: Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE
16:30 – 17:15 Sepsiste Tanımlar, Olgulara Klinik Yaklaşım ve Antimikrobiyal Tedavi PDF
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE Ege ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
17:15 – 17:30 Ara
17:30-19:30 KURSLAR
Temel Havayolu
Doç. Dr. İ. PARLAK ve Doç. Dr. S. KIYAN
Alternatif ve Zor Havayolu
Dr. Y. A. ALTUNCI ve Uzm. Dr. İ. UZ
İnvazif ve Noninvazif Mekanik ventilasyon
Prof. Dr. B. CANDER ve Uzm. Dr. E. ÖZÇETE
TYD-İKYD Maketler ve Senaryolar Üzerinden
Dr. B. ERDUR ve Dr. M. GÜRYAY
19:30 GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 Nisan 2014 CUMARTESİ
08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ Ege Üniversitesi Rektörü
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ İzmir İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Osman Nuri DİLEK İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanı
Prof. Dr. Başar CANDER ATUDER YK Başkanı
Prof. Dr. Eser SÖZMEN EGESEM YK Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Çağrı BÜKE KLİMİK YK Üyesi
Doç. Dr. Selahattin KIYAN ATOK Müdürü
09:00-10:20 PANEL: İNFEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ayşe YÜCE
09:00 – 09:20 Türkiye’de Toplum Kökenli İnfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? PDF
Uzm. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
09:20 – 09:40 Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri PDF
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE Ege ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
09:40 – 10:00 İnfeksiyon Acillerinde Gözden Kaçırdıklarımız ve Mitler PDF
Uzm. Dr. John FOWLER Kent Hastanesi, İzmir
10:00 – 10:20 Sepsiste Hedefe Yönelik Tedavi ve Acil Tıp Yaklaşımı PDF
Prof. Dr. Başar CANDER Necmettin Erbakan ÜTF Acil Tıp AD
10:20 – 10:35 Ara
10:35 – 11:55 Panel: SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSIYONLARI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hüseyin TURGUT
10:35 – 10:55 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar PDF
Doç. Dr. Evvah KARAKILIÇ Ankara Numune EAH Eğitim Sorumlusu
10:55 – 11:15 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Tanısında Klinik ve BOS Bulguları PDF
Prof. Dr. Hüseyin TURGUT Pamukkale ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
11:15 – 11:35 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Tedavisi PDF
Prof. Dr. Hüseyin TURGUT Pamukkale ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
11:35-11:55 Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı PDF
Prof. Dr. Ömer KİTİŞ Ege ÜTF Nöroradyoloji BD
11:55-13:00 Öğle yemeği
13:00 – 15:00 Panel: SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Necla TÜLEK
13:00 – 13:20 Üst ve Alt Solunum Yolları İnfeksiyonlarında Acil Yaklaşımlar ve Yenilikler PDF
Doç. Dr. Önder TOMRUK Süleyman Demirel ÜTF Acil Tıp AD
13:20 – 13:40 Grip, Soğuk Algınlığı ve Antimikrobiyal Tedavisi PDF
Doç. Dr. Figen KAPTAN İzmir Atatürk EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
13:40 – 14:00 Pnömoni PDF
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD
14:00 – 14:20 Pnömoni Radyolojik Bulguları PDF
Prof. Dr. Recep SAVAŞ Ege ÜTF Radyoloji AD
14:20 – 14:35 Pnömonide Ampirik Antimikrobiyal Tedavi PDF
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN Ege ÜTF Göğüs Hastalıkları AD
14:35 – 14:50 Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi PDF
Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
14:50 – 15:05 Ara
15:05 – 15:45 Panel: İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başar CANDER
15:05 – 15:25 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Acil Başvuru Yakınmaları PDF
Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylül ÜTF Acil Tıp AD
15:25 – 15:45 İntraabdominal İnfeksiyonlarda Antimikrobiyal Tedavi PDF
Doç. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
15:45 – 16:00 Ara
16:00 – 16:40 Panel: ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ
16:00 – 16:20 Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Acil Yaklaşım ve Yenilikler PDF
Yrd. Doç. Dr. Başak BAYRAM Dokuz Eylül ÜTF Acil Tıp AD
16:20 – 16:40 Üriner Sistem İnfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi PDF
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL GATA Haydarpaşa EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
16:40 – 16:55 Ara
16:55 – 18:15 Panel: ÖZEL HASTA GRUPLARINDA İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ekin ERTEM
16:55 – 17:15 HIV/AIDS’e Yaklaşım PDF
Prof. Dr. Deniz GÖKENGİN Ege ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
17:15 – 17:35 Acil Tıpta Unutulan Tehlike: Tüberküloz PDF
Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TF Acil Tıp AD
17:35 – 17:55 Tüberküloz Tedavisi PDF
Prof. Dr. Ayşe YÜCE Dokuz Eylül ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
17:55 – 18:15 Nötropenik Ateş Hastasına Yaklaşım PDF
Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
18:15 GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE ve Doç. Dr. Selahattin KIYAN
13 NİSAN 2014 PAZAR
09:00 – 10:15 Tartışmalı Oturum: YARALANMALAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Çağrı BÜKE ve Doç. Dr. Selahattin KIYAN
09:00 – 09:15 Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi PDF
Doç. Dr. Şükran KÖSE Tepecik EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
09:15 – 09:30 Kesici-Delici Alet Yaralanmalarından Korunmak İçin Neler Yapılmalı? PDF
Uzm. Dr. Enver ÖZÇETE Ege ÜTF Acil Tıp AD
09:30 – 09:45 Tetanoz: Acil Serviste Tanı, Yaralanmalarda Profilaksi PDF
Uzm. Dr. İlhan UZ
Ege ÜTF Acil Tıp AD
09:45 – 10:00 Tetanoz Tedavisi PDF
Doç. Dr. Banu ÇETİN Celal Bayar ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
10:00 – 10:15 Ara
10:15 – 11:15 Panel: DERİ VE YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şükran KÖSE
10:15 – 10:35 Deri ve Yumuşak Dokuya İlişkin Başvuru Yakınmaları PDF
Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir ÜTF Acil Tıp AD
10:35 – 10:55 Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonlarının Tedavisi PDF
Doç. Dr. Banu ÇETİN Celal Bayar ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
10:55 – 11:15 Diyabetik Ayak İnfeksiyonu ve Tedavisi PDF
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL Adnan Menderes ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD
11:15 – 11:30 Ara
11:30 – 13:10 Panel: ACİL SERVİSTE ÖZEL DURUMLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK
11:30 – 11:50 Diyabetik Aciller PDF
Doç. Dr. Fulden SARAÇ Ege ÜTF İç Hastalıkları Geriatri BD
11:50 – 12:10 Böbrek Yetmezliğinin Sağaltımı PDF
Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK Ege ÜTF İç Hastalıkları Nefroloji BD
12:10 – 12:30 Evde Bakım Hastasında Dahili Problemler PDF
Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK Ege ÜTF İç Hastalıkları Nefroloji BD
12:30 – 12:50 Evde Bakım Hastasında İnfeksiyonlara Yaklaşım PDF
Doç. Dr. Şükran KÖSE Tepecik EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
12:50 – 13:10 Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsis Hastasının İzlemi PDF
Doç. Dr. Devrim BOZKURT Ege ÜTF İç Hastalıkları AD
13:10 KAPANIŞ VE SERTİFİKA TÖRENİ

Program İçin [Tıklayınız]