Şifremi Unuttum

Tıp Bayramını Buruk Kutluyoruz

Tıp Bayramını Buruk Kutluyoruz

Her geçen gün sorunlarımız artıyor. 2014 tıp bayramını buruk kutluyoruz.
Anadolu, binlerce yıldır, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle birçok bilim dalının yanı sıra tıp da bu topraklarda gelişmiştir.
İstanköylü Hipokrates, Bergamalı Galen, Bursalı Asklepiades, Efesli Soranus, Kayserili Areteaus, Mahmut Şirvani, Şerafeddin Sabuncuoğlu, Mustafa Behçet Efendi bu topraklarda yaşamış, tıp insanlarıdır.
Kayseri Gevher Nesibe, Sivas Keykavus, Divriği Turan Melik, Çankırı Atabey Ferruh, Kastamonu Ali Pervani ve Amasya Darüşşifası Selçuklu döneminin önemli tıp merkez ve tıp okullarıdır.
Osmanlı döneminde bunlara, Fatih, Süleymaniye, Atik Valide, Sultan Ahmet, Bursa Yıldırım Darüşşifası eklenmiştir. İlk kez tıp eğitiminin Türkçe yapıldığı okul olması nedeni ile, Bursa Yıldırım Darüşşifası ayrı bir öneme sahiptir.
Modern anlamda ilk tıp okulu (Tıbbiye i Amire), 14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde açılmıştır. Bu nedenle bu tarih, ülkemizde tıp eğitiminin modernleşmesinin başlangıcı olarak kabul edilir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1918’de İstanbul’un işgali sırasında İngiliz askerlerince, karagah yapmak üzere, Mekteb i Tıbbiye i Şahane’ye el kondu. Bunun üzerine tıp öğrencileri, Hikmet, Yusuf, Kazım İsmail, Sırrı ve Müfit, İngiliz işgalini protesto etmek ve işgale karşı çıkmak amacıyla, öğrencileri toplantıya çağırdılar. Toplantı tıp okulunun açılışının 92.yıl dönümünü kutlamak amacıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesi tıp okulunun iki kulesi arasına büyük bir Türk bayrağı asıldı. Toplantıda Tıphane i Amire’nin açılışı anıldı ve işgal protesto edildi. İngiliz askerleri toplantıyı şiddet kullanarak dağıttı (bu sırada biber gazı kullanıldı mı, bilmiyoruz) çok sayıda öğrenci tutuklandı.
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Tıp Bayramı 1929-1937 yılları arasında ilk kez Türkçe tıp eğitiminin başladığı tarihe atfen 12 Mayıs günü kutlandı. 1938 yılından itibaren, Tıphane i Amire’nin 1827’deki açılış günü olan 14 Mart’ta Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. İyi hekimliği ilke kabul etmiş, toplumun yararını ön planda tutan, yurtsever hekimler için ise 1919 14 Mart’ını anımsatan emperyalizme karşı mücadele günüdür.
Günümüzde emperyalistler ülkeleri işgal etmiyorlar. Ancak ekonomik, ideolojik, kültürel olarak hegemonyaları sürüyor. Reform, dönüşüm adıyla tüm toplumu ve alanları başkalaştırıyorlar. Buna neoliberalizm ve küreselleşme adını veriyorlar. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşadığımız, hekimliğin teknisyenliğe dönüşümü, hekimlik sanatı, iyi hekimlik kavramının yitirilmesi, ekonomik ve özlük haklarımızın kaybı, mesleki özerkliğimizi kaybetmemiz, etik değerlerin ve hastanın yararının ön planda tutulmasının yerini kar etme ve para kazanma mantığının alması, bu emperyalist, yeni adı ile neoliberal politikaların sonucudur. Bu haftayı, 14 Mart Tıp Haftası’nı, bir kez daha 1919’ların ruhu ile direnişe çevirmeliyiz.
Günümüzün Sırrı, Kazım İsmail, Yusuf, Müfit, Hikmet’lerini, 14 Mart 1919’da Büyük Salon’da toplanan isimsiz kahramanlarını, aşağıda bildirilen etkinliklerimize bekliyoruz:

10 Mart Pazartesi
14:30 Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni Basın Müzesi
16:45 Fotoğraf Sergisi Açılış ve Ödül Töreni
17:00 Resim ve Heykel Sergisi Açılış ve Ödül Töreni Basın Müzesi

11 Mart Salı
16:00 Aile Hekimleri Sarı Zarfları Çöpe Atıyor Eylemi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Zeytinburnu
17:00 Asistanın Objektifinden Hayat Fotoğraf Sergisi Açılış ve Kokteyli İTF Temel Bilimler Fuayesi

12 Mart Çarşamba
19:00 Hekime Yönelik Şiddet! Ne Yapmalı? Forum Tiyatro İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu
Forum tiyatrosu, Augusto Boal tarafından geliştirilen, halk tarafından, halk için yapılan (Ezilenlerin tiyatrosu) tiyatrodur.
Toplumda ezilen sınıf ve kesimlerin, (işçiler, köylüler, kadınlar, siyahlar vb.) patronlar, toprak ağaları, erkekler, beyazlar karşısındaki ezilmişliklerinden kurtulmak üzere, sorunlarını tartışıp, çözümü hep birlikte ürettikleri bir tiyatro kuramı olarak da tanımlayabiliriz..
Hekime yönelik şiddet, hekimleri ezilen bir toplum kesimine dönüştürmüştür. Biz hekimler de bizi ezen bu sorunu forum tiyatrosu teknikleriyle çalıştık. Çalışmamızın ürünü olan oyunumuzu sizlerle paylaşacak ve hep birlikte forumumuzu gerçekleştireceğiz. Hekimler için, hekimler tarafından yapılan bir tiyatro deneyimiyle zenginleşeceğimizi düşünüyoruz.

13 Mart Perşembe
18:00 Gezi Süreci, Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri ve Sokak Sağlıkçılığı – Taksim Hill Otel

14 Mart Cuma
10:30 İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Müdürlüğü’ne Yürüyüş ve Basın Açıklaması
12:30 Taksim Atatürk Anıtı Çelenk Koyma Anıtsal Tören
14:00 Tıp Eğitimine Genel Bakış Panel/Forum İTF Kemal Atay Amfisi
19:30 Silivri Geleneksel Tıp Haftası Yemeği Jasmine Restaurant Cafe Silivri
20:00 14 Mart Konseri Yeni Türkü Şişli Kent Kültür Merkezi

15 Mart Cumartesi
12:00 14 Mart Tıp Bayramı Kokteyli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu
12:30 25, 40, 50, 60. Yıl Hizmet Plaket Töreni
13:15 14 Mart Tıp Bayramı Ödül Töreni

16 Mart Pazar
12:00 Hekimler Yaşamı Savunuyor 14 Mart Tıp Haftası Yürüyüşü

14 Mart Tıp Bayramınız kutlu olsun.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu