Şifremi Unuttum

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kurumsal Kimliği Yok Sayılamaz

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kurumsal Kimliği Yok Sayılamaz !!!!!

26 Şubat 2014 Çarşamba

Sayı: 14-014                                                                                                                                         26.02.2014

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA  SESLENİYORUZ  !!!!! 

İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN KURUMSAL KİMLİĞİ YOK SAYILAMAZ   !!!!! 

 İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ADETA YOK SAYILIP ASİSTAN KADROSU VERİLMEMESİ, SONUNDA ,HASTANENİN EĞİTİM KADROLARINI DA İSYAN ETTİRMİŞTİR   !!!!! 

 YILLARDIR ASİSTAN, UZMAN YETİŞTİREN, HİZMET VEREN  ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEKİMLERİ SORUYOR…..

BİZİ YOK MU SAYIYORSUNUZ ????
 

2 yıldır Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkililerine anlatmaya çalışıyoruz.

2 yıldır Sağlık Bakanlığı ve YÖK yetkililerine anlatmaya çalışıyoruz.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir’in sağlık hizmetlerinin yükünü çeken en büyük hastanelerden birisidir.

2 yıldır bu hastanenin başta asistan hekim olmak üzere hekim ve sağlık çalışanı eksiğini tamamlayın diye sesleniyoruz.

2 milyon poliklinik muayenesi, 56 bin hastanın yatarak tedavisi yapılan hastanede asistan sayısı 384’ten 200’ler civarına kadar indirilmiştir.

Bu yetmiyormuş gibi Eylül 2013 TUS’da özellikle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hiç asistan kadrosu verilmemiştir.

O günden beri gerek hastane idarecileri gerekse Tabip Odamız Sağlık Bakanlığı ve YÖK nezdinde, hastane hizmetlerinin ve asistan, uzman eğitim hizmetlerinin durma noktasına geldiğini, acilen kadro eksikliğinin tamamlanması konusunda önlem alınması için yetkilileri uyarmaya çalışmıştır.

Nisan 2014 TUS kadroları açıklandığında verilen sözlere rağmen, özellikle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hiç asistan kadrosu verilmediği görülmüştür.

Bu durum hastane hizmetlerini ve eğitim hizmetlerini durma noktasına getirmiştir.

Asistan hekimler 1 haftadır yaptıkları etkinliklerle seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Hastane yöneticileri kendi yetkileri çerçevesinde çaba göstermelerine rağmen, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin asistan hekim kadro eksiğini tamamlayamayacaklarını ifade etmişlerdir.

Bir gerçek daha ortaya çıkmıştır. Hastanesi olmadan açılan Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni, işbirliği adı altında kendi yönetimine alması, hastanede iki başlı bir yönetimin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hastanede, çalışma ortamı ve huzuru bozulmuştur.

Asistan hekim kadroları belirlenirken Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eğitici kadrolarının hiçe sayılması, binlerce asistan ve uzman hekim yetiştirmiş bu kadroların verdikleri emeğin ve deneyimlerinin hiçe sayılması, statülerinin ve geleceklerinin belirsiz hale gelmesi katlanılabilir noktayı aşmıştır.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurumsal kimliği ortadan kaldırılmıştır.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eğitici kadroları hiçe sayılmıştır.

Asistan hekimlerin iş yüküne yönelik olarak hastane yöneticilerinin de talep ettiği, acil ek kadro talepleri kabul edilemez bulunmuştur.

Bunlara karşılık, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin işbirliği adı altında yapılan işlemlerin, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurumsal kimliğinin neredeyse yok sayılması durumu ile sonuçlandığı ve bunun hastanenin eğitim ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği dillendirilmeye başlamıştır.

Şimdi soruyoruz ??

Gerekli planlama yapılmadan gerçekleştirilen bu tür girişimlerin sorumluğu ve yükü hekimler tarafından çekilmek zorunda mıdır ??

Hastane sağlık ve eğitim hizmetlerinin olumsuz etkileneceğini yıllardır söyleyen bizlerin sesine kulak vermeyenlerin değil adeta bizlerin cezalandırıldığı bu duruma daha ne kadar katlanmamız bekleniyor????

Asistan hekimlerden sonra şimdi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eğitici kadroları, uzman hekimleri, dolayısıyla bu hastanenin bütün hekimleri, Çarşamba gününden itibaren üç (3) gün boyunca hizmet vermekten doğan güçlerini kullanacaklar ve yetkilileri uyarmaya devam edeceklerdir.

Böylece, işbirliği adı altında, bu hastanenin kurumsal kimliğinin tartışılır hale getirilmesiyle,  emeklerine hürmet edilmeyen kadrolar olmasaydı, hizmetlerin ne durumda olabileceğini,  yetkililerin daha açık olarak görecekleri kanısındayız.

Umuyoruz ki, acil asistan hekim ek kadro taleplerimiz karşılanır, asistan hekimlerin ücret ve çalışma koşullarına ilşkin talepleri karşılanır, hastane hizmetlerini ve eğitim hizmetlerini olumsuz etkileyen Danıştay tarafından da iptal edilen Katip Çelebi Tıp Fakültesi ve Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği protokolleri yeniden değerlendirilir ve eğitici kadrolarının statüleri yeniden hak ettikleri hale getirilir.

İZMİR TABİP ODASI  YÖNETİM KURULU