Şifremi Unuttum

İzmir’deki Asistanların Direnişi Hepimizin Direnişidir!

İzmir’deki Asistanların Direnişi Hepimizin Direnişidir!

23 ŞUBAT 2014

İzmir’de Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları 19 Şubat 2014 tarihinden bu yana eğitim hakları, özlük hakları, halkın sağlık hakkı ve gelecekleri için direnişteler.

23 Şubat 2014

BASIN AÇIKLAMASI

 İzmir’deki Asistanların Direnişi Hepimizin Direnişidir!

İzmir’de Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistanları 19 Şubat 2014 tarihinden bu yana eğitim hakları, özlük hakları, halkın sağlık hakkı ve gelecekleri için direnişteler.

Bu genç hekimlerin talepleri tüm Türkiye’deki genç hekimlerin ortak talepleridir. Sağlıkta Dönüşüm programı ile Türkiye sağlık ortamında yapılan değişiklikler, sağlık çalışanları için dayanılmaz çalışma ve yaşama koşullarını dayatmış durumdadır.

Asistanından öğretim üyesine, aile hekiminden diş hekimine, hemşiresine, teknisyenine, taşeron işçisine kadar sağlık çalışanları iş yükü altında ezilme, emeğinin karşılığını alamama, nitelikli sağlık hizmeti verememe, şiddet dahil her türlü olumsuz çalışma koşullarına maruz kalma, geleceklerinden ümit besleyememe durumundadırlar. Böylesi koşullarda İzmir’deki asistan hekimlerin direnişleri sonuna kadar meşrudur.

Tüm Türkiye’deki genç hekimleri 26 Şubat 2014 Çarşamba günü gerçekleştirecekleri G(Ö)REV eylemleriyle, basın açıklamaları ve beyaz yürüyüşlerle, çektikleri destek mesajları içeren videolarla ve kendi geliştirdikleri tüm yöntemlerle İzmirli genç meslektaşlarımıza desteğe çağırıyoruz.

Tüm yurttaşlarımıza da hekimlerin bu direnişinin herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunabilmek için olmazsa olmaz talepleri içerdiğini duyuruyor, kendilerini direnişe katılan hekimlere ve sağlık çalışanlarına desteğe çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi