Şifremi Unuttum

Kamuoyuna Açık Çağrı: İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır!

Kamuoyuna Açık Çağrı: İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır!

21 ŞUBAT 2014

Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, tabip odaları ve uzmanlık derneklerinin imzasıyla 21 Şubat 2014 tarihinde Hürriyet gazetesinin Türkiye baskısında “Kamuoyuna Açık Çağrı: İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır!” konulu ilan yayımlandı.

İlan metninde; “Biz hekimler hasta haklarını ve hekimlik değerlerini erozyona uğratan yasal düzenlemeler ve uygulamalarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Bunun son örneği olan 18 Ocak 2014 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Torba Yasası” Türkiye sağlık ortamına daha da zarar verecektir. Bu şartlar altında iyi hekimlik yapmamız, nitelikli sağlık hizmeti vermemiz mümkün değildir” denildi.

Büyütmek için [Tıklayınız]