Şifremi Unuttum

Sağlık Torba Yasası’nın Cumhurbaşkanı’nca Onaylanmasına Uluslararası Tepki

Sağlık Torba Yasası’nın Cumhurbaşkanı’nca Onaylanmasına Uluslararası Tepki

20 OCAK 2014

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (Physicians for Human Rights) Sağlık Torba Yasası’nın Cumhurbaşkanı’nca onaylanması üzerine bir basın açıklaması yaparak söz konusu yasada yer alan, hekimlik meslek uygulamalarını  tümüyle Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi kılan düzenlemeye tepki gösterdi.

Açıklamada “acil durumlarda tıbbi yardımı suç sayan ve yaralı göstericilere bakım sağlayanların cezalandırılmalarını öngören yasanın geçmesi, Türkiye’deki hükümetin her tür muhalif sesi susturma yönündeki çabalarının bir parçasıdır. Tıp camiasının bu şekilde hedef alınması kendi başına tepki çekici bir iş olmanın ötesinde aynı zamanda herkesin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Yeni yasal düzenleme Türkiye’nin kendi yasalarıyla da çelişkilidir ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmelidir” denildi.

Açıklamada uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin aylardır yaptıkları sayısız uyarıya rağmen yasanın çıkmasının sebep olacağı sakıncalara yer verildi.

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü tıbbı ve bilimi kitle kıyımlarına ve ağır insan hakları ihlallerine son vermek için kullanan bağımsız bir kuruluş. Örgüt 1997 yılında kara mayınlarına karşı yürüttüğü mücadele nedeniyle Nobel Barış Ödülü aldı.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Basın açıklamasının orijinali için tıklayınız.

Basın açıklamasının Türkçe’si için tıklayınız.