Şifremi Unuttum

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Torba Yasası İle İlgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Görüştü

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Torba Yasası İle İlgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Görüştü

09 OCAK2014

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, TBMM’de 2 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen Sağlık Torba Yasası ilgili olarak 9 Ocak 2014 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.

Görüşme heyetinde; TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen, TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. Filiz Ünal İncekara, Dr. Osman Öztürk, Dr. Fatih Sürenkök, Dr. Arzu Erbilici, Dr. Pelin Yargıç ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik yer aldı.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler de katıldı. Saat 15.15’de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmede, TTB heyeti Torba Yasa’da yer alan düzenlemelerle ilgili itirazlarını ve hekimlerin tepkilerini dile getirdi ve konuyla ilgili olarak hazırladıkları dosyayı sundu. Görüşmede Abdullah Gül’den Sağlık Torba Yasası’nı TBMM’ye geri iade etmesi istendi.

Görüşmede, özellikle hekimlik mesleğini yerine getirmeyi “Ruhsatsız sağlık hizmeti sunma” adı altında bir suça dönüştüren yasa maddesi, üniversite ve eğitim hastanelerindeki akademisyenlerin özel hastanelere kiralanmasını öngören ve hekimlere çalışma yasakları getiren “Tam Gün”, sağlıkta şiddet, aile hekimlerine getirilen nöbet zorunluluğu,  kişisel sağlık verilerinin mahremiyet gözetilmeksizin paylaşılması, koruyucu hekimlik ve acil servislerde yaşanan sorunlar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise anlatılanların kendisine mantıklı geldiğini ancak Cumhurbaşkanlığı’nı da bağlayan düzenlemeler olduğunu, konuyu hukukçuları ile birlikte ayrıntılı olarak inceleyerek kararını vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulan rapor için tıklayınız…