Şifremi Unuttum

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve WMA Sağlık Hizmeti Verilmesini Suç Sayanları Uyardı!

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve WMA Sağlık Hizmeti Verilmesini Suç Sayanları Uyardı!

09 ARALIK 2013

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Anand Grover ile Dünya Tabipler Birliği (WMA) tarafından 9 Aralık 2013 tarihinde yapılan açıklamada, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Yasa Tasarısı’nın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

Grover konuya ilişkin şunları söyledi: “Yasanın kabul edilmesi halinde bu yasanın 33. Maddesi, doğal felaketlere açık ve demokrasisi çeşitli gösterilerle birlikte işleyen bir ülkede acil tıp hizmetlerinin varlığını ve erişilebilirliğini son derece olumsuz biçimde etkileyecektir. Örneğin siyasal protesto eylemlerinde bulunanlar gibi devlet yetkililerini sorgulayan kişilere sağlık hizmeti verilmesini suç sayacak yasaların ve politikaların uygulanması, hiç kuşkusuz sağlıkçıları da etkileyecek, onları kovuşturma korkusuyla hizmet vermekten alıkoyacaktır”.

Grover, çatışmalı durumlarda sağlık hakkından yararlanılmasıyla ilgili olarak BM Genel Kurulu’na ilettiği son raporundan(*) alıntı yaparak şu uyarıda bulundu: “Bu tür yasaların ve politikaların uygulanması, nüfusun diğer kesimlerinin sağlık hizmetlerine başvurmasını da engelleyecektir; çünkü bu insanlar da protestolarda yer aldıklarından kuşkulanılmasının kaygılarını taşıyacaktır”.

WMA Genel Sekreteri Otmar Kloiber’in görüşleri ise şöyle: “Salt ambulansların varlığı bile, ehil ve bağımsız doktorların verecekleri acil sağlık hizmetlerini engelleyici bir gerekçe sayılmakla kalmayacak, aynı zamanda Uluslararası Tıbbi Etik Kurallarına göre ihtiyacı olanlara bakım sağlamak üzere hareket edenlere üç yıla kadar hapis ve ağır para cezaları uygulanmasının da zeminini oluşturacaktır”.

Dr. Kloiber’in işaret ettiği noktalardan biri de şuydu: “Depremden sele, protesto eylemlerinden gösterilere kadar acil durumlar söz konusu olduğunda uluslararası acil tıbbi yardım standartları resmi tıbbi ulaşım imkânlarının varlığını değil yaralı ve hastaların tıbbi ihtiyaçlarını esas alır.”

Anand Grover  ve Dr. Kloiber, tıp ve insan hakları alanlarındaki uluslararası standartların, ihtiyacı olanlara acil yardım verilmesinin doktorların, hemşirelerin, yardımcı sağlık görevlilerinin ve diğer sağlıkçıların insani görevi olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu da belirttiler: “Sağlıkçılar, mesleki sorumluluklarını, herhangi bir müdahale ya da tepki endişesi taşımadan yerine getirebilmelidirler.”

Anand Grover  ve Dr. Kloiber  Türkiye hükümetine ilettikleri mesajlarda yasa tasarısında yer alan 33. Madde hakkındaki derin kaygılarını bildirdiler: “Şimdi Meclise Türk halkının acil bakım hakkını dikkate alma, tıbbi etiğe ve ülkedeki bağımsız sağlık çalışanlarına saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz. Umarız TBMM üyeleri 33. Madde hakkında isabetli bir tespitte bulunurlar ve yapılması gerektiği gibi bu maddeyi bir kenara atarlar”.

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayınız…

Açıklamanın orjinali için

(*) Özel Raportörün sağlık hakkı ve çatışma ortamlarıyla ilgili raporu için:

http://ndcommunications.hosted.phplist.com/lists/lt.php?id=N0RSBQRPAAYAGVYCBg