Şifremi Unuttum

Hastanelerdeki Ölüm Riski

Hastanelerdeki ölüm riski

08 Aralık 2013 Pazar, 07:00

Hastanelerin riski ile ilgili araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Hastaların yüzde 28’inin enfeksiyon, kalış süresinin uzaması ve hayati tehlike gibi ciddi durumlarla hastanelerde karşı karşıya kaldığı belirlendi.

İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) bir grup bilim insanı,hastanelerde yaşanan Ciddi İstenmeyen Olay (CİO) sıklığını mercek altına aldı. Araştırma hastalar için en güvenli yer olarak algılanan hastanelerin ciddi risk oluşturduğunu gözler önüne serdi. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2012 yılında yapılan araştırmada, üniversite hastanesinde en az 2 gündür tüm servislerde yatan 791 hastanın verileri değerlendirildi.

Hazırlanan veri formu ile hastanın yaşı, cinsiyeti, yattığı servis, geldiği yer, hastaneye yatış tarihi, servise yatış tarihi, hastalıkları, risk faktörleri, hamilelik durumunun yanı sıra CİO bilgileri (olup olmadığı, oluş şekli, devam edip etmediği, oluş yeri, oluş zamanı, olayın sonucu, olay kategorisi) hasta başında hasta dosyalarından, ayrıca hekim ve hemşireler ile yüz yüze görüşülerek elde edildi.

RİSK YÜZDE 28 SEVİYESİNDE

Verilere göre, hastalarda ciddi istenmeyen olay sıklığı yüzde 27,8 olarak saptandı. Bu durum hastanede yatan hastaların neredeyse 3’te birinin ciddi yeni bir riskle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Hastaların çoğunlukla (yüzde 38) hastane enfeksiyonu kaptığı belirtilirken yüzde 72’sinin de yaşanılan olumsuz durum neticesinde hastane kalış süresinin uzadığı anlaşıldı. Ayrıca bu durumun hastaların yüzde 11,8’inin hayatını tehdit ettiği anlaşıldı.

YÜZDE 4’Ü YOĞUN BAKIMDA

Çalışma grubundaki hastaların yüzde 48,7’si erkek, yüzde 51,3’ü kadınlardan oluştu. Hastaların yüzde 55’i dahili tıp bilimlerine bağlı servislerde, yüzde 41’i cerrahi tıp bilimlerine bağlı servislerde, yüzde 4’ü ise yoğun bakım ünitelerinde yatmaktaydı. Hastaların yüzde 78,9’unda altta yatan en az bir hastalık, yüzde 62,3’ünde en az bir risk faktörü bulunmaktayken, yüzde 23,6’sı cerrahi girişim geçirmişti.

3’te biri yeni risk altında

İki gündür hastanede yatan 791 kişi üzerinde yapılan araştırmada hastalarda ciddi istenmeyen olay sıklığı yüzde 27,8 olarak saptandı. Bu durum hastanede yatan hastaların neredeyse 3’te birinin ciddi yeni risklerle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

EN RİSKLİ BÖLÜM ÇOCUK SERVİSİ

Öte yandan çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde diğer servislere göre, riskin daha fazla olduğu tespit edildi. Hastanede kalış süresi ve serviste kalış süreleri arttıkça riskin görünme sıklığının da arttığı belirtildi. Açık operasyon geçirenlerde CİO sıklığı (yüzde 38,7) laparoskopik operasyon geçirenlerden (yüzde 10,5) yüksek bulundu.

NESRULLAH SONAY – BUGÜN GAZETESİ