Şifremi Unuttum

Hekimlik Uygulamasını Suç İlan Eden Tasarıya Uluslararası Tepki

Hekimlik Uygulamasını Suç İlan Eden Tasarıya Uluslararası Tepki

23 KASIM 2013

TBMM gündeminde yer alan Sağlık Torba Kanun Tasarısı’nda yer alan, bazı hekimlik uygulamalarını “ruhsatsız”  ilan ederek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırmayı hedefleyen yasa teklif maddesine (madde 33) karşı uluslararası hekim ve madde insan hakları örgütlerinden tepki geldi.

Hatırlanacağı üzere söz konusu düzenleme Gezi Olayları sırasında yaralanan yurttaşlara acil yardım hizmetleri sunan hekimler, sağlık çalışanları ile Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına yönelik baskıların yoğunlaştığı, inceleme/soruşturma süreçlerinin başlatıldığı dönemde gündeme gelmişti. Tasarı bu haliyle mesleğini hiçbir çıkar gözetmeden insanlık yararına uygulamak isteyen hekimleri, toplumsal olaylar, deprem, sel gibi olağan dışı durumlarda yurttaşların yardımına koşan sağlık çalışanlarını tehdit eder nitelikte.

Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, İngiliz ve Alman Tabip Birlikleri Tarafından Sağlık Bakanı’na hitaben bir mektup yazıldı.

Mektupta “Böyle bir düzenleme vasıflı sağlık meslek mensuplarının mesleklerini bağımsız biçimde yapmalarını tüm Türkiye’de suç haline getirecek ve Sağlık Bakanlığı’na Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamalar üzerinde eşi görülmemiş bir denetim yetkisi verecektir. Ayrıca, acil durumlarda tıbbi bakıma ilişkin uluslararası standartlar ulaşımın varlığını ya da yokluğunu değil tıbbi ihtiyacı esas alır. Yasa tasarısındaki 33. Maddeye göre, herhangi bir gösteri sırasında resmi ambulans bulunması, ehil ve bağımsız hekimlerin acil tıbbi hizmet vermelerini engelleyici bir gerekçe sayılacağı gibi, ihtiyacı olanlara Uluslararası Tıbbi Etik Kodu gereği acil yardım sağlayanlar da kovuşturmaya maruz kalacaklardır.” İfadelerine yer verildi.

Türk Tabipleri Birliği ve bu ülkenin hekimleri olarak tasarıda yer alan söz konusu 33. Maddenin tümüyle kaldırılmasını halkın sağlık hakkı ve evrensel hekimlik ilkeleri bağlamında talep ediyor ve Sağlık Bakanlığı ile Milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla sunar.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Mektubun orijinali için tıklayınız

Mektubun Türkçe çevirisi için tıklayınız