Şifremi Unuttum

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi (16-17 Kasım 2013, Ankara) Yapıldı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Yapıldı

18 KASIM 2013

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi Ankara’da yapıldı.

Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütleri tarafından 16–17 Kasım 2013 tarihlerinde; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda düzenlenen kongrede, sağlık çalışanlarının sağlıksız ve güvencesiz bir ortamda çalışmasından kaynaklı yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm yolları tartışıldı.

“Sağlıkta Sermaye-Emek: Tekelleşme-Parçalanma; Gelecek?”, “Hizmet Sunma Yükümlülüğünün Sınırları Nelerdir?”, “Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Sonuçları”,          ƒ “Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Güncel Durum”, “Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı Psikososyal Riskler”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığına ve Güvenliğine Yönelik Hukuksal Yaklaşım ve Uygulamalar”, “Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı İş kazaları ve Meslek Hastalıklarında Genel Durum”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Örgütsel Tutum” v.b. konularının ele alındığı kongrede, Sosyolog, Yazar, Halk Sağlığı Uzmanı Annie Thebaud-Mony de (*)  “Çalışmak Sağlığa Zararlıdır” başlığıyla bir sunum yaptı.

İki gün süren kongrede, giderek yaygınlaşan sağlıkta taşeronlaştırma uygulamalarından örnekler verilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlık ortamında yarattığı tahribatlara dikkat çekildi.

Sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti uygulamalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde karşılaştıkları sorunların dile getirildiği kongrede, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı’na bağlı yaşanan sorunların daha da ağırlaştığı vurgulandı.

Performans ve hak edişe bağlı çalışmanın ve de taşeronlaşmanın temel çalışma biçimi olarak yaygınlık kazanması ile mesleki hastalıkların arttığının, mesleki iş kazalarına (şiddet, kesici-delici yaralanmalar, trafik kazaları) bağlı ölüm olaylarının sıkça yaşandığının dile getirildiği kongrede, kamu ve özel sağlık sektöründe işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevcut yasalara dahi uygun davranmadığı, işyerlerinde gerçek anlamda risk değerlendirmelerinin yapılmadığı, gerekli önlemlerin alınmadığı ve kişisel koruyucu donanımların yeterince ve de uygun olarak temin edilmediği belirtildi.

Sorunların çözümü açısından tüm sağlık çalışanlarının örgütlü ve birlikte mücadele etmesinin önemli olduğuna vurgu yapılan kongrede, kongreye katılan tüm kurumların ortak mücadele etmesi yönünde kararlar alındı.

(*) Annie Thébaud-Mony: Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü’ne (INSERM) onursal başkanı,  halk sağlığı uzmanı, sosyolog ve yazar. Ayrıca, 13. Paris Üniversitesi Mesleki Kanserler Bilimsel İşbirliği Topluluğu’nun (GISCOP) yöneticisi, asbest kullanımına karşı uluslararası düzeyde mücadele eden birliklerin oluşturduğu Ban Asbestos Ağı’nın da sözcüsüdür ve halk sağlığını koruma amaçlı Henri Pézerat Derneği’nin başkanlığını da yürütmektedir. Başta mesleki kanserler olmak üzere işyeri kaynaklı hastalıkları, iş yasaları, işveren ilişkileri, sosyal eşitsizlikler ve halk sağlık hizmetleri gibi geniş bir çerçevede bireysel ve kolektif araştırmalar yapmaktadır.  2012 yılında Fransız hükümetince kendisine verilen Legion D’Honneur nişanını kabul etmemiştir. “Çalışmak Sağlığa Zararlıdır” isimli kitabı 2012 yılında Türkçe’ye çevrilmiştir.