Şifremi Unuttum

Tıp Fakültelerinde Uzmanlık Eğitimi Alan Meslektaşlarımıza Duyuru!

 

Tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimi alan meslektaşlarımıza duyuru!

07 KASIM 2013

Hatırlanacağı gibi 01.02.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile mevzuatta belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkilerinin üç ay süreyle devam edeceğine karar verilmiş, ancak bu karar Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu nedenle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na yazı yazılarak ivedilikle gereğinin yapılması istenmiştir.

(Bu konudaki habere http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/yok-3973.html internet adresinden erişilebilir)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazı yanıtında; Yönetmelik değişikliği ile ilgili taleplerinin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmadığı için Resmi Gazete’de yayımlanmadığı bildirilmiştir. Ancak söz konusu Yönetmelik değişikliğinin yayınlanmasının neden uygun bulunmadığına ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

İlgi yazı için tıklayınız.

Birliğimizce, gerekli hukuksal değerlendirmelerin yapılabilmesi için, YÖK’ten ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nden YÖK Genel Kurul kararının Resmi Gazete’de yayımlanmamasının gerekçesi sorulmuş olup bilgi beklenmektedir. Gelen cevaba göre, hukuksal girişimlerimiz devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi