Şifremi Unuttum

10. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu 6 Aralık 2013’te Diyarbakır’da Yapılıyor

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) tarafından 6 Aralık 2013 Cuma günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 10. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu düzenlenmiştir. Kursun programı, amaç ve yöntemi, katılım koşulları ve başvuru formu aşağıdadır.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu

Kurs Fotoğrafları İçin [Tıklayınız]

10. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI  KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU

09:00-09:15 Açılış

Prof. Dr. Celal AYAZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

09:15-12:00 Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi: Teorik Bilgi ve Uygulama

Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

12:00-13:30 Öğle Yemeği

13:30-14:00 Kronik Viral Hepatitlerde Patoloji 

Yrd. Doç. Dr. Ulaş ALABALIK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

14:00-15:00 Kronik Hepatit B Olgusu

Olgu Sunumu
Prof. Dr. Celal AYAZ

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit B Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş ALABALIK

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

15:00-15:15 Kahve Molası

15:15-15:45 Antiviral Direnç Mekanizmaları ve Türkiye’deki Prevalansı

Doç. Dr. Murat SAYAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Merkez Laboratuvarı PCR Sorumlusu

15:45-16:45 Kronik Hepatit C Olgusu

Olgu Sunumu
Doç. Dr. Süda TEKİN-KORUK

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Hepatit C Olgusunun Karaciğer Patolojisi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş ALABALIK

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Patoloji Anabilim Dalı

16:45-17:00 Kapanış

 

AMAÇ VE YÖNTEM

Kursun amacı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, kendi  merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için, kursiyerlerin, nispeten yüksek sayıda kronik viral hepatit infeksiyonu tanı, tedavi ve takibi  yapan bir  merkezdeki karaciğer biyopsisi uygulamasını bizzat yerinde görmesi sağlanmaktadır.

Kursiyerler, merkezine göre değişmek üzere, ya sadece ultrasonografi eşliğinde ya da kör biyopsi olarak, en az altı hasta üzerinde yapılan uygulamaları ve bu sırada yapılan açıklamaları, küçük gruplara bölünerek, yakından izlemekte ve bu sırada soru sorabilmektedir.

Ayrıca, gerçek olgular üzerinde, daha önceden bu olguların preparatlarını inceleyerek slaydlarını hazırlamış olan deneyimli bir patolog eşliğinde interaktif bir tartışma yapılmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI

1. Kursa başvurmak için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi olmak gerekmektedir.

2. Kurs, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine yöneliktir.

3. Kursa 20 katılımcı kabul edilecektir.

4. Başvurular değerlendirilirken başvuru tarihi esas alınacaktır.

5. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2013’tür.

6. Başvuruların 20’yi geçmesi durumunda İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarına öncelik tanınacaktır.

7. Kurs,  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

8. Başvuru sahiplerinin üye ödenti borcu olmaması gerekmektedir.

9. Kursa katılım ücretsizdir.

10. Gereksinim duyan katılımcıların ulaşım giderleri karşılanacaktır.

11. Konaklamak zorunda olan katılımcılar otelde konaklayabilecektir.

 

10. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU
(6 Aralık 2013, Diyarbakır)

BAŞVURU FORMU

Başvuru Adresi:   klimik@klimik.org.tr ve mkcelen@hotmail.com (Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN, Kurs Koordinatörü)

Lütfen, ulaşım ve konaklama isteyip istemediğinizi ve asistansanız kaçıncı eğitim yılınızda olduğunuzla birlikte aşağıdaki iletişim bilgilerinizi belirtiniz.

ADI SOYADI:
UNVANI:
KURUMU:
GSM:
E-POSTA:
ULAŞIM (istenirse):
KONAKLAMA (istenirse):