Şifremi Unuttum

Dinlenmek Hekimlerin de Hakkıdır!

Dinlenmek Hekimlerin de Hakkıdır!

 

08 EKİM 2013

Türk Tabipleri Birliği yaklaşan Kurban ve Cumhuriyet Bayramları nedeniyle, tatil günlerinde acil servisler ve yatan hastalar dışında hekimlerin rutin poliklinik hizmeti vermeye zorlanmaları konusunu gündeme taşıdı.

Türk Tabipleri Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumundan, Kurban ve Cumhuriyet Bayramlarında özel sağlık kurum ve kuruluşlarında rutin poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılan yazıda, Acil servislerin ve yataklı sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat hizmet vermesi gerekli iken poliklinik hizmetleri için böyle bir gereklilik olmadığı ve çalışanların haklarının da gözetilmesi gereği ifade edildi. Sağlık hizmetinin gerektirdiği yüksek dikkat ve özenin ancak yeterince dinlenmiş bireyler tarafından verilebileceği hatırlatıldı.

Diğer yandan tabip odalarına gönderilen yazı ile de oda bölgelerinde bu durumun takip edilmesi ve ilgili sağlık kuruluşlarının uyarılması istendi.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi