Şifremi Unuttum

Klimik Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı (9 Kasım 2013, İstanbul)

Eğitim Toplantısı

Simpozyum

Diyabetik Ayak Rehberini Birlikte Tartışıyoruz

9 Kasım 2013
Cumartesi

The Green Park Pendik
Hotel & Convention Center
İstanbul

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Doç. Dr. Özge TURHAN
Doç. Dr. Aynur ENGİN

PROGRAM

BİRİNCİ OTURUM

 

10:00-12:30 DAİÇG DİYABETİK AYAK REHBERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
  Oturum Başkanları
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU ve Doç. Dr. Ayten KADANALI
  Gözden Geçirenler
Doç. Dr. Özge TURHAN
Doç. Dr. Aynur ENGİN
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Prof. Dr. Oral ÖNCÜL
Prof. Dr. Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU 
12:30-13:30 Öğle Yemeği

İKİNCİ OTURUM 
 
13:30-15:30 DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 1
  Oturum Başkanları
Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY ve Doç. Dr. Nurgül CERAN
13:30-14:00 Diyabetik ayakta metabolik kontrol ve önemi
Prof. Dr. İlhan SATMAN
14:00.14:45 Diyabetik ayakta  yara tedavisinde genel ilkeler
Prof. Dr. Muzaffer ALTINDAŞ 
14:45-15:15 Diyabetik ayakta nükleer tıp uygulaması / SPECT-CT
Uzm. Dr. Sabire YILMAZ-AKSOY
15:15-15:30 Tartışma
15:30-16:00 Kahve Arası

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
 
16:00-18:00 DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 2
  Oturum Başkanları
Prof. Dr. Turan ASLAN  ve Doç. Dr. Filiz PEHLİVANOĞLU
16:00-16:35       Diyabetik ayakta vasküler girişim olgu bazlı uygulamalar
Uzm. Dr. Caner  ARSLAN
16:35-17:05       Diyabetik ayakta ampütasyon: ne zaman? ne boyutta?
Doç. Dr. Ali ÖZNUR                 
17:05-17:45       Diyabetik ayak infeksiyonları: biyofilm ve antimikrobiyal direnç
Prof. Dr. Ayşe WILLKE
17:45-18:00 Tartışma